Ο Βούλγαρος διαφωτιστής Μάρκο Μπαλαμπάνοβ και οι απόψεις του για τον ελληνισμό (1837-1921) / by Χανή-Μωυσίδου, Βαΐτσα Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 13 σ.; , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 26-28 Μαΐου 2006", σ. 173-186 24x18 εκ.. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hermonymos : a study in scribal, literary and teaching activities in the fifteenth and early sixteenth centuries / / by Καλατζή, Μαρία Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2009 . 402 σ. : 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα προβλήματα της χρονολογίας γεννήσεως του Πηγά και της μαθητείας του κοντά στο Μελέτιο Βλαστό / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Ρέθυμνο: χ.ε., 1995 . 6 σ.; , Ανάτυπο από το περιοδικό "Νέα Χριστιανική Κρήτη", έτη ΣΤ΄-Ζ΄, τχ.11-14 (1994-1995) 445-450, όπου και δημοσιεύτηκαν τα "Πεπραγμένα του Ζ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Τόμος Β2, Τμήμα Βυζαντινών και Μέσων χρόνων". 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχετικά με τη χειρόγραφη και έντυπη παράδοση των επιστολών του Μαξίμου Μαργουνίου: Πρώτα συμπεράσματα της έρευνας και περαιτέρω προγραμματισμός της / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Grottaferrata: χ.ε., 1995 . 6 σ.; , Ανάτυπο από τo: "Οπώρα: studi in onore di mgr- Paul Canart per il LXX compleanno". Bollettino della badia Greca di Grottaferrata, LI (1997) 277-295. 21x14 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάξιμος Πελοποννήσιος. Μια πρώτη σκιαγραφία του βίου και του έργου του / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1999 . 9 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: Κληρονομία, 30 (1998) 115-125. 24x17 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαβριήλ Καλλονάς, μεταφραστής των έργων του Locke και του Gracian / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.2(1954) 294-314 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ιστορίαν των λογίων της Σκιάθου / by Φραγκούλας, Ιω. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 95-114 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία συλλογή επιστολών του Ευγενίου Γιαννούλη και άλλων λογίων του 17ου αι. / by Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Νίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 28 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 65-93 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή βενετικών εγγράφων για τόν Ηλία Μηνιάτη (1696-1710) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 25(1972) 314-334 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ανεπίδοτα γράμματα του λογίου ιερομονάχου Ιερεμία Καββαδία / by Τσίτσας, Α.Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 30 (1977-78) 120-133 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Αργυρόπουλος ως θεολόγος και φιλόσοφος / by Αγαθονικιάδου, Πετρούλα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, 2014 . 290 σ. ; 29x21 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ζωή και το έργο του Σιατιστινού λογίου Δημητρίου Αργυριάδη, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία με τον Κοζανίτη έμπορο Κωνσταντίνο Δ. Τακιατζή τη χρονική περίοδο 1852-1861 / by Μπόντα-Ντουμανάκη, Καλλιόπη Publication: Σιάτιστα: χ.ε., 2015 . 112 σ.: 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αθωνικές έρευνες και αθωνίτες λόγιοι στο β΄ μισό του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα / by Λιβανός, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης : Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)", σ.207-219. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκωμιαστική ακολουθία για τους τρεις ιεράρχες, Μελέτιο Πηγά, Γαβριήλ Σεβήρο και Μάξιμο Μαργούνιο : by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1968 . 43 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Πεπραγμένα του Β' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου", (1968)368-411 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Contribution a la connaissance de la vie et de l'oeuvre de deux Grecs de la diaspora : Athanasios Kondoidis et Athanasios Skiadas (18e siecle) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1978 . 28 σ. : , Ανάτυπο από το " Balkan Studies", τ.19 (1978) 159-187 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λόγιος Βασίλειος Παπαευθυμίου (μέσα 18ου - αρχές 19ου αι.) και η συμβολή του στο νεοελληνικό διαφωτισμό / by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 2014 . 399 σ.: 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νεόφυτος Ροδινός στην Ήπειρο (Α' μισό 17ου αι.) by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1972 . 16 σ.; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.α(1972) 315-331 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανουήλ Β' ο Παλαιολόγος (+1425) : οι λόγιοι των χρόνων αυτού και η ένωσις των εκκλησιών / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1960 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από το "Παρνασσός", τ.2(960) 561-575 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γρηγόριος Ζαλύκης ή Ζαλύκογλου(ς) : ένας Θεσσαλονικεύς λόγιος του διαφωτισμού / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2013 . 10 σ. , Άρθρο από το περιοδικό "Θεσσαλονίκη" (2013), σ.109-118 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγιοι της Θεσσαλονίκης από την αναγέννηση έως τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Μια σύντομη επισκόπηση / by Σατραζάνης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1999 . 31 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Θεσσαλονίκη", 5 (1999) 147-177. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha