Η Γενουατική κατάληψη της Ροδου το 1248-1250 μ.Χ. / by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1990 . 17 σ. , Τόμος "Παρνασσός", ΛΒ (1990) 183-199. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εγκαταστάσεις των Λατίνων εν Βυζαντίω =   Publication: Αθήνα : Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών Κολλεγίου Αθηνών, 2006 . 331 σ., , Περιέχει περίληψη στα Αγγλικά. 24x17 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aspects of Patronage in 14th Century Byzantium. Regions under Serbian and latin Rule / by Καλοπίση-Verti, Σοφία Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1996 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ΄ αιώνα = Byzantium and Serbia in the 14th century", σ. 363-379. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σερβοκρατία και λατινοκρατία στην Ανατολική Μακεδονία / by Μπακιρτζής, Ιωάννης Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 8 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.157-164 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pilgrims view the women of the island of Venus / by Jennings, Ronald C. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 30/2 (1989) 213-220. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha