Η ποιητική των Ρωμαίων «Νεωτέρων»: by Παπαγγελής, Θεόδωρος Δ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1994 . 290 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La componente autobiografica nella poesia Greca e Latina fra realtà e artificio letterario: by Montanari, Franco Publication: Piza: Giardini Editeri e Stampatori, 1993 . 342 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χρυσός γάιδαρος. by Apuleius, Lucius Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1927 . 212 σ. , Εμφανίζεται και με τον τίτλο «Μεταμορφώσεις». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας | Τίτλος Πρωτοτύπου: Asinus aureus Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεκρικοί διάλογοι: by Λουκιανός Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1935 . 87 σ. , Λείπει η σελ. τίτλου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fabulae Aesopiae=Φαίδρου Μύθοι μετά σημειώσεων: by Φαίδρος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1886 . 147 σ. , Στη σ. 1 σφραγίδα «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρέων Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οβιδίου μεταμορφώσεων: by Ovidius Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τήνιος, Γεώργιος, 1908 . λβ΄+575 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μέλισσα και ο λυκάνθρωπος: by Ράιος, Δημήτρης Κ. Publication: Ιωάννινα: Παπαδήμας, 2011 . 357 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de la poésie: by Henry, Α. Abbé Publication: Paris: Marche, a la, 1855 . 2 τ. , Τόμος 3-4 | v.3-4 : Poésie latine. Οι τόμοι 1-2 δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη | Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1855 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Oeuvres completes d'Horace, de Juvenal, de Perse, de Sulpicia, de Turnus, de Catulle, de Properce, de Gallus et Maximien, de Tibulle, de Phedre et de Syrus / by Horatius Publication: Paris: J. J. Dubochet et Compagnie, 1845 . xii+819 σ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1845 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Poetae bucolici et didactici, Theocritus, Bion, Moschus / recognovit et praefatus est C. Fr. Ameis; Nicander, Oppianus, Marcellus de Piscibus, poeta de Herbis / edidit F.S. Lehrs; Phile de animalibus, elephante, plantis, etc. / edidit Fr. Dubner; Poetarum de re physica et medica reliquias / collegit U. Cats Bussemaker; Aratus, Manethοnis, Maximi et Aliorum Astrologica / recensuit et dissertatione instruxit Arminus Koechly. Graece et Latine.   Publication: Paris: Firmin-Didot, 1931 . xxxii+86 σ., xiv+178 σ., (2)+iii+134 σ.+(2)+lxxviii+(2)+117; , Οι 4 τόμοι ομού δεμένοι. 26x18 εκ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αναφορές στο όρος Παγγαίο στη λατινική λογοτεχνία του πρώτου προχριστιανικού και μεταχριστιανικού αιώνα και το ελληνικό τους υπόβαθρο. by Μιχαλόπουλος, Ανδρέας Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 20 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 83-102 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί το μέτρον και την προσωδίαν του Τερεντίου. by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 7 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lateinische Literatur in Byzanz. Die Übersetzungen philosophischer Texte. by Μπενάκης, Λίνος Γ. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1996 . 8 σ. , Τόμος Φιλέλλην: Studies in honour of Robert Browning, σ. 35-42 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliotheca Rhetorum Pracepta et Exempla Complectens Quae ad Poeticam Facultatem pertinent, Discipulis Pariter ac Magistris perutilis...Pars posterior. by Le jay, Gabriele Francisco Publication: Venezia: Balleoni Typographia, 1747 . viii+831+1χ.α.+1φ.πρ σ.: , Στη σελίδα τίτλου και στο εσωτερικό του βιβλίου υπάρχει σφραγίδα «Maison St. François-Xavier Alexandrie» στο πρόσθετο φύλλο του τέλους χφ.σημείωμα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1747 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Thraciarum Descriptio: Η εικόνα της Θράκης στην "Εθνική" λατινική ποίηση του 4ου μ. Χ. αιώνα / by Νικήτας, Δ. Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1993 . 172 σ.: , Δημοσιευμένο στην "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας", Τόμος Γ΄ (1993) 139-311 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιbi inerat picture haec / by Τρομάρας, Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 36 (1985) 268-277 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Spiritus in toto corpore surgit : μια λειτουργία του ερωτικού σώματος στον Προπέρτιο, στον Μπωντλαίρ και στον Καβάφη / by Παπαγγελής, Θεόδωρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 25 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 37 (1986) 280-305 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Spatial structures in the Portrayal of Horace’s and Maecenas’ Status in the Odes / by Πασχάλης, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 267-275 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Römische Liebeselegie und hellenistische Dichtung / by Gunther, Η.-Chr. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 48 (1998) 7-27 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
H κατακλείδα της Λατινικής Ιλιάδας : σφραγίδα μεταφραστικής ή ποιητικής αυτοσυνειδησίας; / by Πολυμεράκης, Φώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 17 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.60 (2010) 325-342 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha