Λαογραφικά από την Κατερίνην / by Γιαννακογεωργός, Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 2 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικ", τόμος 1 (1940) 506-507 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμεικτα λαογραφικά εκ Ρουμλουκίου / by Παπαθανασίου, Θωμάς Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 39 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 346-384 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά από τον Αυγερινό / by Παπαστεργίου, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 10 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 385-394 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bernard Vonderlage, Aus mazedonische Bauernstuben. Mazedonische Legenden, Fabeln und Μärchen, gesammelt von Dr Paraskevas Miliopoulos, übertragen von Hans Christians Verlag, Hamburg. [Βιβλιοκρισία] / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 1 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 456 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά της Μπαλάφτσας / by Κοσμάς, Νίκος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 26 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-1965) 211-236 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά από το Σοχό Θεσσαλονίκης / by Αγτζίδου, Ευθυμία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 30 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 36 (2007) 225-254 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ελληνική λαογραφία σε σχέση με την εθνολογία και την ανθρωπολογία / by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 18 σ. , Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 55-73. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιβιώσεις αρχαίων και μεσαιωνικών δοξασιών στο λαό της Ηπείρου / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 8 σ. , Τόμος:"Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ.75-82. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά στιχοπλάκια σε ιταλικούς μαστραπάδες / by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 42 σ. , Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 83-125. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εβραιοελληνικοί θρήνοι / by Μάτσας, Ιωσήφ Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 25 σ. , Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου": Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 155-180. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτοβιογραφίες Ηπειρωτών χωρικών / by Μερακλής, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 7 σ. , Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ.181-187. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακριτικά τραγούδια της αρπαγής στους Πομάκους / by Μητσάκης, Καρυοφίλης Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 15 σ. , Τόμος:"Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 189-204. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκέψεις για το αναστενάρι από έρευνα στην ανατολική Ρωμυλία / by Μιχαήλ-Δέδε, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 18 σ. , Τόμος:"Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 205-223. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεατρικά στοιχεία στα δρώμενα του βορειοελλαδικού χώρου / by Puchner, Walter Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 48 σ. , Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 225-273. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αδελφοποιία στους σαρακατσάνους της Θράκης: by Φιλιππίδη, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 5 σ. , Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 275-279. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά στοιχεία του οικογενειακού και κοινωνικού βίου των Άνω Ποροΐων / by Πέννας, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 10 σ. , Τόμος: "E' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", 187-197. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση λαογραφικού βιβλίου για τη Μακεδονία /   Publication: Θεσσαλονίκη: Φίλοι του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας, 1981 . 16 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εξορκισμοί, χαιμαλιά, νουσκάδες, κουρμπάνια στη Θράκη / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1953 . 16 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά της Σιάτιστας από τα τετράδια και τις αφηγήσεις του Νέστορα Τσιρλιγκάνη by Παπαδάκη, Ελευθερία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνισμού, 1973 . 35 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βοιακή λαογραφία: το προμάντεμα του γαμπρού / by Αδαμίδης, Αλέξανδρος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1984 . 20 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha