Δημώδεις ιστορικές παραδόσεις από τη Δυτική Μακεδονία / by Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 502-509 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεγαλοβδόμαδα και Λαμπρή στην Κρήτη / by Αποστολάκης, Σταμάτης Α. Publication: Άγιος Νικόλαος: Αμάλθεια, 1986 . 13 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η «Λαογραφία» στην έκθεση μακεδονικού βιβλίου στο Λουξεμβούργο (Μάϊος-Ιούνιος 1992) / by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, 1993 . 22 σ. , Ανάτυπο από την "Λαογραφία", τ. (1990-93), σ. 85-103 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία της ελληνικής λαογραφίας των ετών 1921-1938: by Καμηλάκης, Παναγιώτης Ι. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1983 . 348 σ. , Τόμος ΚΕ'(1977/80), σ. 303-650 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά λαϊκά αγωνίσματα σε πέντε χωριά των Χασίων και η κοινωνική του διάσταση / by Νημάς, Θεόδωρος Α. Publication: Τρίκαλα: Τρικαλινά, 1996 . 12 σ. , Τόμος 16 (1996) 243-254 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικά-λαογραφικά Διδυμοτείχου: by Ευθυμίου, Γρηγόριος Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1954 . 17 σ.: , Τόμος 22 (1954) 1-15 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία. by Νιτσιάκος, Βασίλης Γ. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1995 . 11 σ. , Τόμος ΚΑ (1992) 497-506 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
État actuel des études folkloriques en Gréce. by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1972 . 32 σ. , Τόμος "Actes du IIe congrés international des d’ Etudes du Sud-Est Européen", σ.551-582 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδικά παραδοσιακά παιχνίδια από τη Χρυσή Καστοριάς / by Στεφόπουλος, Ανδρέας Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 61 σ.: , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΒ΄ (1972) σσ. 361-423 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΤΆναστενάρια: by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1948 . 48 σ.: , Τόμος ΙΗ' (1953) 131-178 Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά αινίγματα: by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1958 . 41 σ. , Τόμος 23 (1958) 321-361 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γιορτή του Αγιογιάννου: by Καβακόπουλος, Παντελής Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1959 . 22 σ. , Τόμος 24 (1959) 269-280 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γιατρική στη Θράκη τον ΙΘ' αιώνα: by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1951 . 16 σ. , Τόμος (1951) 165-180 Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τ' αναστενάρια : οι καλόγεροι, Σεϊμένηδες κ' οι Πιτεράδες: by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1950 . 103 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", ΙΕ' (1948-49) 265-367. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις συλλεγείσαι εκ Σερρών της Μακεδονίας by Σχινάς, Ορέστης Publication: Αθήνα: Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, 1911 . 48 σ. , Τόμος Γ' (1911) 180-227 Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαικά δρώμενα ευετηρίας by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1952 . 13 σ.: , Τόμος 27 (1952) 216-228 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις την περιοχήν βορείως της Κοζάνης (Δυτ. Μακεδονίας) (7 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 1967) by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1969 . 13 σ. , Τόμος Κ'-ΚΑ' (1967-68) 347-359 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις το χωρίον Σισάνιον του νομού Κοζάνης (15 Ιουλίου-3 Αυγούστου 1968) by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1969 . 12 σ. , Τόμος Κ'-ΚΑ' (1967-68) 380-391 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις περιοχάς του νομού Κοζάνης Δυτ. Μακεδονίας (9 Αυγ.-9 Σεπτεμβρίου 1965) by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1967 . 15 σ.: , Τόμος ΙΗ'-ΙΘ' (1965-66) 247-261 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Θρακικό παιδικό παραμύθι: by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1966 . 36 σ. , Τόμος 32 (1966) 407-442 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha