Περί των εκ Κων/πόλεως διαφυγόντων το 1453 Παλαιολόγων / by Μέρτζιος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙ, σ. 171-176. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Saint Sophia in Istanbul : an architectural survey / by Van Nice, Robert L. Publication: Washington : Center for Byzantine Studies,: 1965 . (46 plans, 1 col. plate) ; 91x59 εκ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινούπολη 1912-1920 : ελληνική πατρίδα / by Κομνηνός, Περ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1981) σ.199-204 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Τακτικό-Συνταγμάτιο (Notilia Episcopatuum) του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 1797-1798 / by Χαμχούγιας, Χρήστος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2018 . 16 σ. , Άρθρο από το "Πατρίδες της ρωμηωσύνης : Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καππαδοκία, Κύπρος", σ.267-282 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων / by Θεόφιλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα : Τυπ. "Σ.Κ. Βλαστού", 1866 . 45+3χ.α. σ. : 21 εκ. Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Κωνσταντινουπόλει Μονή της Χώρας. Β΄ Μέρος / by Δανιηλίδης, Απόστολος, Μητροπολίτης Publication: Κατερίνη : Ο Πανσέληνος, 1998 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Ο Πανσέληνος : περιοδική έκδοση για την τέχνη την ιστορία και τον πολιτισμό στην Πιερία (και όχι μόνο)", 2 (1998) 10-13. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτες μαρτυρίες για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως / by Σωτηριάδης, Ιγνάτιος Αρχιμανδρίτης Publication: Κατερίνη : Ο Πανσέληνος, 1998 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Ο Πανσέληνος : περιοδική έκδοση για την τέχνη την ιστορία και τον πολιτισμό στην Πιερία (και όχι μόνο)", 2 (1998) 14-21. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινουπόλει Ελλην. Φιλολογικός Σύλλογος : πρακτικά των εκπαιδευτ. συνεδρίων 1907-1908:   Publication: Κωνσταντινούπολη : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1909 . ε' +206 σ. ; 23x17 εκ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως 1882-1998 / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 301 σ. : 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der San Stefano vertrag und das Griechentum / by Νάλτσας, Χριστόφορος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 79 σ. ; 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα μωσαϊκά της Αγίας Σοφίας Κων/πόλεως / by Παπαδόπουλος, Ιωάννης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1935 . 3 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1935) σ.23-25 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιατιστείς εις Κωνσταντινούπολιν / by Νάτσινας, Θωμάς Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ] Θανάσης Αλτιντζής, 1972 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο "Σιατιστέων μνήμη: Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης για τα εξηντάχρονα της δράσεώς του", σ. Γ 166-168. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τυπικόν της εν Κωνσταντινουπόλει Μονής του Αγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 70 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/2 (1928) 245-314 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεννάδιος ο Σχολάριος, ως ιστορική πηγή των περί την άλωσιν χρόνων / by Διαμαντόπουλος, Αδ. Ν. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1936 . 24 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 9/2 (1936) 285-308 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le texte grec du Traite Conclu par les Genois de Galata avec Mehmet II le 1er Juin 1453 / by Dalleggio d' Alessio, Ε. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 115-124 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δέκα έγγραφα του οθωμανικού αρχείου: Συμβολή στην ιστορία του Ελληνισμού της Τουρκίας / by Παπάζογλου, Άβρ. Ν. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 137-150. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βούλγαροι και η Αγία Σοφία / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Θανάσης Αλτιντζής, 1976 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αντιχάρισμα στον καθηγητή Ν.Π. Ανδριώτη", σ. 373-377. | . Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πόλη, το Ντουμπάι και η "αστική ανάπλαση" : η κονιορτοποίηση της ιστορίας / by Μασσαβέτας, Αλέξανδρος Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2014 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.26/49 (2014) σ.40-47 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θλιβερά επέτειος / by Παπαγεωργίου, Φιλώτας Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1931 . 11 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Θεσσαλονίκης" (1931), 11-16 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως Φίλιππας Βασ. Σιαμπανίδης (1871-1946) / by Τζιόβας, Πάνος Δημ. Publication: Ιωάννινα : Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2009 . 12 σ. ; , Δημοσιευμένο στο "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", 28 (2004) 231-242. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha