Πίνακες στατιστικοί των εν Κωνσταντινουπόλει και κατά τα προάστεια σχολείων των ορθοδόξων, Καταρτισθέντες φροντίδι και επιστασία της Κεντρικής Έκκλησιαστικής Έπιτροπής. Εκδίδονται φιλοτίμω δαπάνη του ενδοξοτάτου και μουσοτραφούς άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου Της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ..... by Σταυράκης, Αρίσταρχος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1870 . 69 σ. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bizans Devrinde Bogazici by Eyice, Semavi Publication: Κωνσταντινούπολη: Edebiyat Fakültesi Basimevi, 1976 . xi+184 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Istanbul à la jonction des cultures Balkaniques, Μéditerranéennes, Slaves et Orientales, aux XVIe-XIXe sècles:   Publication: Bucuresti: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1977 . x+485 σ. , Τόμος Α΄ Συμπόσιο γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου, σ. 257-264 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sofia-Istanbul : Κλίμαξ 1:   Publication: SOFIJA: War Office, 1938 . 1 σ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης της Κωνσταντινουπόλεως μετά των περιχώρων : Κλίμαξ 1: 50000 by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 9 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Belgrade-Salonique, Sofia-Constantinople : Κλίμαξ 1:   Publication: Χ.τ.: Berger-Levrault, . 1 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turcograeciae libri octo a Martino Crusio, in Academia tybingensi Graeco & Latino Professore, utraque lingua edita. Quibus Graecorum status sub imperio turcico, in Politia & Ecclesia, Oeconomica & Scholis, iam inde ab amissa Constantinopoli, ad haec usq tempora, luculenter describitur. Cum indice copiosissimo. [τυπογρ. σήμα] Cum Gratia & Privilegio Caes. Maiest. Basileae, per Leonardum Ostenium, Sebastiani Henricpetri Impensa / by Crusius, Martinus Publication: Basel: Leonardum Ostenium Sebastiani Henricpetri impensa, 1584 . [4+2+4+6+6]φ.+σ.559 σ.: , Στη σελίδα τίτλου κτητορικό. Αντίτυπο ελλιπές. ΠΑΠ. Ι 1824. LEGRAND. Α. IV. 788. Κ. Πλαστήρας 15. Date:1584 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Corpus scriptorum historiae byzantinae: by Niebuhr, Β. G. Publication: Bonn: Weberi, Ed., 1849 . (4)+296 σ. Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Istanbul 1453-1953 [αφιέρωμα]   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1953 . 50 σ. , Αφιερωματικός τόμος του περιοδικού "LΊllustration de l'Orient" , τχ.57-59 (1953) Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Βασίλειος Θ. Σταυρίδης: by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2013 . 270 σ.: 25x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2013 . [10]+333 σ.; 34x24 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η΄ ο Παπακωνσταντίνου από το Ροδολίβος (1833- 4/5 Ιουλίου 1909) : by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Αμφίπολη : Δήμος Αμφίπολης, 2014 . 368 σ.: 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τραγωδία των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως υπό το φως των Γαλλικών Αρχείων / by Τσιρκινίδης, Χάρης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη ; Δήμος Θεσσαλονίκης, 2002 . 13 σ.: , Άρθρο από "ΣΤ' Πανελλήνιο συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας:" στις σελίδς 221-233 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Κωνσταντινούπολει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν   Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε., 1863 . 22 τ.: Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (22),

Actions: Add to cart
Ορθοδοξία : περιοδικόν ηθικοθρησκευτικόν =   Publication: Κωνσταντινούπολη : Οικουμενικό Πατριαρχείο, 1935 . 14 τ.+5τχ. : Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (20),

Actions: Add to cart
Η Νεότης : εικονογραφημένο ημερολόγιον / by Μελάς, Δημήτριος Publication: Κωνσταντινούπολη : Αφοί Γεράρδοι, 1908 . 1 τ. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πασχαλινή Πνοή / by Αθανασιάδου, Έλενα Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε., 1959 . 2 τ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Turkish policy towards greek education in Istanbul 1923-1974 : secondary education and cultural identity / by Σαριόγλου, Ειρήνη Publication: Αθήνα : Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 2004 . 256 σ. : 24x17 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενορία της Αγίας Κωνσταντινουπόλεως Τζιμπαλί / by Κεσίσογλου-Καρυστινού, Μέλπω Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 1998 . 367 σ. : 28x21 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Études sur le Grand Palais de Constantinople : Le Consistoire / by Guilland, Rodolphe Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 14, τχ.1(1955) 106-122 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha