Παλαιογραφικός έρανος / by Σάρρος, Δημήτριος Μ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (ο) εν Κωνσταντινουπόλη, 1914 . 74 σ. , Ανατύπωση από το περιοδικό: "Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος", ΛΓ' (1914) 51-122. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου: by Σάρρος, Δημήτριος Μ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1931 . 2 τχ. , Τόμος Η' (1931), 157-199/Τόμ. Θ' (1932), 129-172 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ακόμη ελληνική μαρτυρία για την εξέγερση των Γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη στα 1807 / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1993 . 8 σ.: , Τόμος: ΙΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (29-31 Μαρτ. 1992), 296-302. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και βιβλιογραφία. 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεγάλος ιππόδρομος της Κωνσταντινουπόλεως. by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1965 . 21 σ. , Τόμος 31(1965) 354-372 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συντήρηση των μνημείων του Οικουμενικού Θρόνου και η Ευρωπαϊκή Ένωση. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αθήνα: Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης, 1997 . 14 σ. , Τόμος Δ' (1997) 25-38 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργασίες για τους νεότερους κυρίως ναούς, τα αγιάσματα και άλλα τινά ιδρύματα της Πόλης. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Θεσσαλονίκη: Κληρονομία: Περιοδικόν δημοσίευμα Του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, 1998 . 18 σ. , Τόμος 29 (1997) 225-242 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις για ποντιακούς συλλόγους, αδελφότητες, σωματεία, ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς σ εφημερίδες της Κωνσταντινουπόλεως (1852-1908). by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Πόντου: Περιοδικόν σύγγραμμα, 1999 . 70 σ. , Τόμος 48 (1998-1999) 15-84 | Στο εξώφυλλο αφιέρωση του συγγραφέαερίληψη στα γαλλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την ιστορία των ιερών εικόνων της Πόλης: by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αθήνα: Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1998 . 24 σ. , Τόμος ΙΒ' (1997-98) 257-280 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεολογικό και εικαστικό «μπουρλότο» Chambesianum. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Χ.τ.: Δεξαμενή, Η, 1999 . 32 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αναστάσιος Αραβίδης και οι γιοί του Παναγιώτης και Γιάννης: by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αθήνα: Η Καθ' Ημάς Ανατολή: Περιοδική έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις, 1998 . 14 σ.: , Τόμος Δ' (1998) 5-17 | Πείληψη στα γερμανικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολίται τινές ζωγράφοι και αγιογράφοι του ΙΘ΄ και Κ΄ αιώνος. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αθήνα: Εκκλησία και Θεολογία, 1982 . 34 σ. , Τόμος ΙΙΙ (1982) 397-430 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σακελλάριος Α. Μαγκλής και τα εις τον Ι. Ναός Αγίας Τριάδος Πέραν έργα αυτού. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1985 . 55 σ.: , Τόμος ΝΣΤ' (1985) 551-598 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αγία Σοφία: by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1959 . 82 σ.: , Τόμος 24 (1959) 137-211 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώσεις επί των ορθοδόξων νεκροταφείων της Πόλης κατά τον ΙΘ΄ και Κ΄ αιώνα. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αθήνα: Η Καθ' Ημάς Ανατολή: Περιοδική έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις, 2000 . 93 σ.: , Ανάτυπο από το "Καθ' Ημάς Ανατολή", τ.Ε' (2000) 15-109 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Église de St Laurent et les Pulchériana. by Παπαδόπουλος, Ιωάννης Β. Publication: Rome: Studi Bizantini, 1927 . 5 σ. , Τόμος ΙΙ (1927) 59-63 | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The monastery of lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul. by Macridy, Theodore Publication: Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1964 . 67+(12) πίν.+3 αναδ σ.: , Τόμος 18 (1964) 251-315 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασίλειος Ηγουμενίδης by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Χ.τ.: Κινστέρνα, 2012 . 32 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις κανονισμοί των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας Βουγιούκδερε / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2003 . 22 σ. , Ανάτυπο από το "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση", τ.3 (2003) 249-270. Δημοσιευμένο επίσης και στο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2011, σ. 271-277. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτικοί καλών τεχνών του Ζωγραφείου και άλλων σχολών της Πόλης. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Χ.τ.: Κινστέρνα, 2004 . 39 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πόλη μας (όπως ήτο...) by Βετσόπουλος, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1967 . 84 σ. , Τόμος 33 (1967) 213-296 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha