Η Κωνσταντινούπολη ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς, μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών τε και χρονολογικών πινάκων, προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.....Συνδρομή φιλοτίμω του ευγενεστάτου Άρχοντος Ποστελνίκου Σωτηρίου Καλλιάδου, ΄Ω και προσανετέθη. Τόμοι Α-Γ by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1851 . 3 τ.: , Τόμος Α (1851): Τόμος Β (1862): Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίανκαι τα εκατέρωθεν του Βοσπόρου Τόμος Γ, Εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδελφέως (1869), : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη καιέθη των της Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων τόμος Α διπλός | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Χαρακτήρ:   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 308 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Topkapi Saray Museum. 50 masterpieces. by Oz, Tahsin Publication: Χ.τ.: Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department, . 31+(4)+(60) σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται νομικαί, πολιτικαί, οικονομολογικαί, ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. και λόγοι εν τη εθνοσυνελεύσει και τη βουλή. by Καλλιγάς, Παύλος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1899 . 2 τ. , Τόμος Α': Νομικαί, πολιτικαί και οικονομικαί μελέται. Τόμος Β': Μελέται ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Φύρδην μίγδην: by Σταμούλης, Μιλτιάδης Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . 224 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλωσις της πόλεως by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1907 . 63 σ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλουπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών και χρονολογικών πινάκων προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.... by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1851 . 3 τ.: , Τόμ.Α΄: Περιέχων την εντός και πέριξ τειχώνΚωνσταντινούπολιν. (Διπλό) (Από τις Δωρεές Φ.Δραγούμη και Η.Καλαϊτζή). Τόμ.Β΄ : Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίαν και ταεκατέρωθεν του Βοσπόρου. Αθήνησιν, 1862 (Δωρεά Θ.Νικολόπουλου). Τόμ.Γ΄ : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη και έθη τωντης Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων. Αθήνησιν,Τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1869. (Δωρεά Η. Καλαϊτζή). | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Ηρακλή Καλαϊτζή/Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και ο Πατριαρχικός Οίκος / by Προβατάκης, Θεοχάρης Μιχ. Publication: Αθήνα: Αρσενίδης, 1992 . 279 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτική περιγραφή του εν Κωνσταντινουπόλει Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής, και των εν αυτώ υπερφυώς τελεσθέντων θαυμάτων. by Κ.Ρ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Παπαδόπουλος, Λ.-Λεωνίδης, Ι., 1841 . 32 σ. , Στη σελίδα τίτλου κόσμημα χαρακτικό. τη σ. 2 ολοσέλιδο χαρακό. | Δωρεά Γ. Αστεριάδη Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Istanbul:   Publication: Novara: Instituto Geografico de Agostini, 1958 . 53 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
En Μéditerranée: by Diehl, Charles Publication: Paris: Libraire Armand Colin, 1912 . 286+xvi σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1912 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Les Privilèges du Patriarcat Oecuménique (Communauté Grecque Orthodoxe) dans lΈmpire Ottoman / by Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Paris: R. Guillon, 1924 . x+5-387 σ.; , Λείπουν οι σελίδες 3-6 [?] 25x16 εκ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vues de Constantinople=Ansicten von Konstantinopel=Views of Constantinople.   Publication: Κωνσταντινούπολη: Ludwigsohn, Jacques, . 76 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών εν έτει 1453. by Πασπάτης, Αλέξανδρος Γ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1890 . 256 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα βυζαντινά ανάκτορα και τα πέριξ αυτών ιδρύματα. by Πασπάτης, Αλέξανδρος Γ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1885 . (2)+351 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιορκία και Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως: by Hammer, Joseph Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1855 . 71 σ. , Υπάρχει σφραγίδα «Σεράπειον Αναγνωστήριον». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1855 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νοσοκομεία Βαλουκλή:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Φαζιλέτ, Τάσος Βακαλόπουλος, 1926 . 73 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Autour des murs de Constantinople: by Zanotti, Angelo Publication: Paris: Librairie Ambert, 1911 . 208 σ.+(2)φ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται: by Πασπάτης, Αλέξανδρος Γ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς, Αντώνιος, 1877 . ιβ'+415 σ.: , Σφραγίδες: «Σαλβάγειον Οικονομικόν Γυμνάσιον Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ConstantinOple en 1869: by Alfred de Caston, Vicompte Publication: Paris: Kugelmann, G., 1868 . 419 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Υπάρχει σφραγίδα "Cabinet de Lecture. Alexandrie Egypte". Κακέκτυπο. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha