Το ερωτικό στοιχείο στον «Απόκοπο» του Μπεργαδή / by Παίδας, Κωνσταντίνος Δ. Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.49 (1999) 277-288 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Σπανέας» και «Λόγοι διδακτικοί» του Φαλιέρου / by Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, Νίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 92-101 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονολόγηση του Ερωτόκριτου / by Ευαγγελάτος, Σπύρος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 29 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 98-127 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ein unbekannter text des Theodoros Rendios über die komodie / by Τσακμάκης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1991 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 42 (1991-92) 303-316 24x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνευτικές προτάσεις στον Απόκοπο του Μπεργαδή / by Βασιλείου, Πάνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 47 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 43 (1993) 125-172 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτικές προτάσεις για χωρία της κρητικής λογοτεχνίας του Ζήνωνα / by Henrich, Gunther Steffen Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 25 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.55 (2005) 275-300 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βενετικές και άλλες εκδόσεις της «Φυλλάδας του γαδάρου» / by Βασιλείου, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 33 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.56 (2006) 99-132 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των «ξένων» στην πρώιμη κρητική λογοτεχνία / by Gemert, Arnold F.Van Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.57 (2007) 155-164 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικός σατιρικός διδακτισμός και δυτικοευρωπαϊκή ερωτογραφία : τρεις ποιητές του «Μεταιχμίου» (14ος-15ος αι.) / by Σταυρακοπούλου, Σωτηρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 30 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.58 (2008) 89-109 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνευτικές διερευνήσεις στον Απόκοπο του Μπεργαδή : μια προσέγγιση με τον Πουλολόγο / by Σταυρακοπούλου, Σωτηρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 23 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.58 (2008) 315-338 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεκτικές και φραστικές στρατηγικές της δραματουργίας στην Ερωφίλη του Χορτάτση / by Puchner, Walter Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 16 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.59 (2009) 253-268 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κρητικό χώμα : περιπλανήσεις στον Κούρο του Ν. Καζαντζάκη και άλλα θέματα / by La Rosa, Vincenzo Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 35 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.60 (2010) 211-244 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρουσία της Ελένης στο ανώνυμο κρητικό ποίημα Παλαιά και Νέα Διαθήκη (τέλη 15ου-αρχές 16ου) / by Σταυρακοπούλου, Σωτηρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2011 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.61 (2011) 47-58 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας λαϊκός κρητικός "Ακάθιστος" του ΙΕ' αιώνα / by Μητσάκης, Καρυοφίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1969 . 13 σ.; , Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", τ.1(1969) 25-38 24x17εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποδότας-Αποδότης : διορθωτικά εις χωρίον του "Ερωτόκριτου" / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ηράκλειο : Α.Γ.Καλοκαιρινός, 1955 . 14 σ.; , Ανάτυπο από τα "Κρητικά Χρονικά", τ.9(1955) 490-504 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις σε κρητικά κείμενα : by Πολίτης, Λίνος Publication: Ηράκλειο : Α.Γ. Καλοκαιρινός, 1958 . 20 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Κρητικά Χρονικά", τ.12 (1958) 300-320 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha