Οι «ερυθρόδερμοι» των Σκοπίων. by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 4 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.51-54 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φύση του εθνοτικού εθνικισμού και του υποεθνικισμού: by Κουβερτάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2007 . 31 σ. , Τόμος "Τα νέα Βαλκάνια απο τη γεωπολιτική της μετάβασης στην προοπτική...", σ.99-129 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Με συγχωρείτε; Διαμάχη για ένα όνομα; Αναθεώρηση της διένεξης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην ΠΓΔΜ. by Φλούδας, Δημήτριος Ανδρέας Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2007 . 44 σ. , Τόμος "Τα νέα Βαλκάνια απο τη γεωπολιτική της μετάβασης στην προοπτική...", σ.165-20 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεγάλη ιδέα και εθνική ολοκλήρωση: by Σιούσιουρας, Πέτρος Π. Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2007 . 25 σ. , Τόμος "Τα νέα Βαλκάνια απο τη γεωπολιτική της μετάβασης στην προοπτική...", σ.581-605 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αλβανικός παράγοντας στην ΠΓΔΜ και ο προβληματική της συμβίωσης Σλαβομακεδόνων και Αλβανών μετά τη συμφωνία της Αχρίδας (13.VIII.2001). by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2007 . 30 σ. , Τόμος "Τα νέα Βαλκάνια απο τη γεωπολιτική της μετάβασης στην προοπτική...", σ.733-76 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και πολιτισμικότητα στο ομόσπονδο κράτος της λαϊκής δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά την περίοδο 1944-1952: by Τολούδη, Φωτεινή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 2006. Τόμος Β΄", σ. 637-656. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
We and the Others: by Βλασίδης, Βλάσης Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, . 64 σ. , Τόμος Athens-Skopje: Anuneasy symbiosis (1995-2002), σ. 253-316 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The name dispute in the Former Yugoslav Republic of Macedonia after the signing of the Interim Accord. by Τσιαμπίρης, Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, . 28 σ. , Τόμος Athens-Skopje: Anuneasy symbiosis (1995-2002), σ. 225-252 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The unresolved "Difference over the name": by Κωφός, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, . 10 σ. , Τόμος Athens-Skopje: Anuneasy symbiosis (1995-2002), σ. 125-224 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The effects of the Interim Accord on the economic relations between Greece and FYROM. by Νίκας, Χρήστος Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, . 35 σ. , Τόμος Athens-Skopje: Anuneasy symbiosis (1995-2002), σ. 89-124 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The interim Accord: by Ζάικος, Νίκος Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, . 34 σ. , Τόμος Athens-Skopje: Anuneasy symbiosis (1995-2002), σ. 21-54 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bilateral relations between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia. by Κονδώνης, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, . 34 σ. , Τόμος Athens-Skopje: Anuneasy symbiosis (1995-2002), σ. 55-88 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia: by Συρρή, Δέσποινα Publication: Αθήνα: Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, . 34 σ. , Τόμος Athens-Skopje: Anuneasy symbiosis (1995-2002), σ. 253-316 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έθνος και γλώσσα στα Βαλκάνια: Η εικόνα του έργου του Gjorgija Pulevski (1822/1823-1893) στην ιστοριογραφία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας / by Αγγελοπούλου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 183-198 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nic. Ρ. Andriotes, The confederate state of Skopje and its language [Βιβλιοκρισία] / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 570-571 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Tyrcki docymenti za Makedonskata istorija 1827-1839, V, Institut za Nazionalna istorija [Βιβλιοκρισία] / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 596-597 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το ομόσπονδο κράτος των Σκοπίων και η γλώσσα του / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 3(1963) Υπάρχει και ψηφιοποιημένο στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαλκάνια. by Αγτζίδης, Βλάσης Publication: Αθήνα: Polaris, 2009 . 47 σ. , Τόμος: Οι δρόμοι των Ελλήνων, σ.300-347 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 40 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 43-82 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "παιδιά-παπούδες" της Μακεδονίας: by Keith, Brown Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 81 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 83-163 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha