Η αυτονόμηση της Μακεδονίας: by Βλασίδης, Βλάσης Publication: Χ.τ.: Παπαζήσης, 1997 . 25 σ. , Τόμος "Ταυτότητες στη Μακεδονία", σ. 63-87 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Hebrews in Macedonia. by Mezan, Saul Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 3 σ.: , Τόμος The diary summarize the proceedings of the comit. relative to Macedonia, σ.59-61 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The crisis among the Macedonian Jews. by Tsevi, Shabetay Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 2 σ.: , Τόμος The diary summarize the proceedings of the comit. relative to Macedonia, σ.119- | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγχρονο κράτος ή βόμβα; by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκη, Κορνηλία, 2004 . 25 σ. , Τόμος "Ελληνικά", σ.127-151 | Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Μακεδονική Ζωή», Έτος 28 (1993) τχ.326 (Ιούλ.) 75-81. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάδα και τα Σκόπια. by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκη, Κορνηλία, 2004 . 13 σ. , Τόμος "Ελληνικά", σ.152-164 | Εισήγηση σε μαζική ημερίδα της «Ομάδας 21», Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2002. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνοορθόδοξες κοινότητες της σημερινής νοτίου Γιουγκοσλαβίας (β΄ μισό του 19ου αι.). by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 13 σ. , Τόμος "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.91-103 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετά την απόφαση της Λισσαβώνας by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1994 . 8 σ. , Τόμος "Η Δυτική Μακεδονία στην ιστορική της συνέχεια: Πρακτικά 3ου... συνεδρίου", σ.199-206 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κατασκεύασμα της αυτόνομης Μακεδονίας και του «μακεδονικού» λαού. by Γκουντρουμάνης, Αλέξανδρος Publication: Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 2006 . 6 σ.: , Τόμος "Αφιέρωμα 2006. 4000 χρόνια ελληνική Μακεδονία", σ. 267-272 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημιουργία του κράτους των Σκοπίων και το ζήτημα της ονομασίας του. by Ηλιόπουλος, Νίκος Publication: Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 2006 . 4 σ.: , Τόμος "Αφιέρωμα 2006. 4000 χρόνια ελληνική Μακεδονία", σ. 277-280 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλυτρωτισμός και πολιτική: by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Αθήνα: Έφεσος, 2007 . 39 σ.: , Τόμος "Μακεδονισμός: Ο ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006", σ. 17-55 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της FYROM για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (έκδοσης 2005) / by Μαυρογένη, Σταυρούλα Publication: Αθήνα: Έφεσος, 2007 . 21 σ.: , Τόμος "Μακεδονισμός: Ο ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006", σ. 56-76 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αλυτρωτισμός στο διαδίκτυο / by Βλασίδης, Βλάσης Publication: Αθήνα: Έφεσος, 2007 . 15 σ.: , Άρθρο από το "Μακεδονισμός: Ο ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006", σ. 77-92 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Irredentist policy: FYROM official state papers, 1995-2006 / by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Αθήνα: Έφεσος, 2007 . 11 σ.: , Τόμος: Macedonianism: FYROM'S expansionist designs against Greece..., Αθήνα, Έφεσσος, 2007, σ.17-56. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
FYROM Primary School History Textbooks / by Μαυρογένη, Σταυρούλα Publication: Αθήνα: Έφεσος, 2007 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Macedonianism: FYROM'S expansionist designs against Greece after the Interim Accord, σ.24-43. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Irredentism on the internet / by Βλασίδης, Βλάσης Publication: Αθήνα: Έφεσος, 2007 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Macedonianism: FYROM'S expansionist designs against Greece after the Interim Accord, σ. 44-53. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της FYROM by Βλασίδης, Βλάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 8 σ. , Τόμος "Η αποδόμηση του εθνικού κράτους και της ιστορίας του", σ. 59-66 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποια «Μακεδονία για τους Μακεδόνες»; Πολιτική και ιστορία στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία. by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 38 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.278-295 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατευθύνσεις της σύγχρονης σλαβομακεδονικής ιστοριογραφίας. by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 21 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.296-316 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική σάρισα και δικέφαλος αετός: by Μαυρογένη, Σταυρούλα Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 17 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.437-462 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ονοματοδοσία των κρατών στο διεθνές δίκαιο: by Ζάικος, Νίκος Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 30 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.516-545 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha