Το «Χαίρε» της νεολαίας / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Παρουσία, 1993 . 8 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επέμβαση του Κοραή: Η ιδεολογία της Γαλλικής Επαναστάσεως στην προς Πελοποννησίους επιστολή του / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1992 . 9 σ. , Τόμος: Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1986-1991), σ.423. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολές στην ιστορία της Βιβλιοθήκης Κοραή by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1981 . 6 σ.: , Τόμος ΙΓ' (1981), 76-80 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην τροχιά των ιδεολόγων: by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1978 . 33 σ. , Τόμος Ι' (1978) 36-68 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γιά την επικράτηση του εθνικού ονόματος / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Όμιλος Μελέτης Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 1995 . 9 σ. , Τόμος: "Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία: Πρακτικά..." , σ. 121-129. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ των ανεκδότων του Αδαμαντίου Κοραή: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1917 . 79 σ. , Περιέχει σημειώσεις του σ. Δραγούμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοραής και Pagès : άγνωστη αινιγματική επιστολή του Κοραή / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών, 1988 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από την "Μνημοσύνη", τ.10(1985-87) 263-268 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοραής και Sue : μία άγνωστη επιστολή / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών, 1984 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από την "Μνημοσύνη", τ.9(1982-84) 255-260 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καρδιολατρία των καθολικών και μία ανέκδοτη επιστολή του Grégoire (1828) / by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 1987 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από το "Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.30 (1987) 177-184 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha