Απολογία του κοινοβουλευτισμού: by Δραγούμης, Φίλιππος Στεφ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1950 . 28 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'oeuvre législative durant la session ordinaire du 15 Novembre 1935 au 15 Mars 1936 et la session ordinaire prolongée du 16 Mars 1936 au 15 Avril 1936   Publication: Bucuresti: Royaume de Roumanie, 1936 . 436 σ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της Βουλής ως ισχύει από της 21 Νοεμβρίου 1914   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1915 . 151 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Στέφανου Ν.Δραγούμη εν τη Βουλή επί των εξωτερικών ζητημάτων κατά την συνεδρίαν της 7ης Δεκεμβρίου 1906 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1906 . 30 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επερώτησις και αγόρευσις Στέφανου Ν.Δραγούμη κατά την 13 και την 24 Μαρτίου 1908 εν τη Βουλή επί των εξωτερικών ζητημάτων by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1908 . 43 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις επί του Νομοσχεδίου περί συστάσεως θέσεως Γενικού Επιθεωρητού του στρατού κατά την βουλευτικήν συνεδρίαν της 14 Ιουνίου 1911 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1911 . 27 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Στέφανου Δραγούμη επί του προυπολογισμού του έτους 1902 κατά τας βουλευτικάς συνεδρίας 30 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 1902 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1902 . 97 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το σύστημα των δύο Βουλών by Σαχίνης, Περικλής Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 37 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι δύο Βουλαί: by Ζερβός, Νικόλαος Publication: Κεφαλονιά: Η Κεφαλληνία, 1869 . η'+42 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Discorso pronunziato dal deputato Odescalchi nella tornata del 5 giugno 1889   Publication: Rome: Camera dei Deputati, 1889 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Β΄ διπλής αναθεωρητικής Βουλής   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1911 . 3 τ. , Τόμος 1-3 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών εξουσιοδοτήσεως   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1948 . 3 τ. , Τόμος 1-3 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Νόμοι ψηφισθέντες κατά την Α' σύνοδον της ΙΗ' βουλευτικής περιόδου   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1901 . 6 τ. , Τόμος 1-6 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ' εν Αθήναις συντακτικής των Ελλήνων συνελεύσεως   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πρακτικά των συνεδριάσεως της Δ΄ εν Αθήναις συντακτικής των Ελλήνων συνελεύσεως   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1924 . 4 τ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Οι εργάτες της Ελλάδος προς την διπλήν Βουλήν των Ελλήνων   Publication: Αθήνα: Εργατικό Κέντρο Αθηνών, 1911 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του Μεγάρου της Βουλής by Παπανικολάου, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2007 . 127 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως.   Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον., 1863 . 6 τ. , Τόμος 1: τχ. 1-83 (1862-63). Τόμος 2: τχ. 1-92 (Φεβρ.1863-Ιούν.1863). Τόμος 3: τχ. 1-77 (Ιούν.1863-Νοέμ.1863). Τόμος 4: τχ. 1-135 (Νοέμ.1863-Μάιος1864). Τόμος 5: τχ. 1-59 (Μάιος 1864-Σεπτ.1865). Τόμος 6:τχ. 1-135 (Σεπτ.1865-Μάρτ.1866) | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Λόγος απαγγελθείς εν τη Ρωμούνικη Γερουσία κατά την συζήτησιν του "Περί εγγάμου κλήρου και ιερατικών σχολών" νόμου. by Sturtza, Dimitrie Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1895 . 140 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προς την δημοσίαν γνώμην και την Αναθεωρητικήν Βουλήν by Αντωνόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1910 . 48 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha