Το διαζύγιο στην Κοζάνη κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (1745-1856) / by Διάφα, Βασιλική Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 16 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 97-112. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συγκριτική προσέγγιση του ιδιώματος Βελβεντού και χωριών της ορεινής Πιερίας / by Δουγά-Παπαδοπούλου, Ευανθία. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 36 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σσ. 113-148. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτες πηγές (δημοσιευμένες και αδημοσίευτες) για την εκπαιδευτική κίνηση στην Κοζάνη κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας: by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 20 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 149-168. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κίτρινη Λίμνη, φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινη δραστηριότητα κατά την προϊστορία / by Ζιώτα, Χριστίνα Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 20 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 169-188. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης ως βόρεια και οι κυριότερες ιδιορρυθμίες τους / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 14 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 189-202. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοζάνη, μία αρχαία πόλη / by Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γεωργία Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 30 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 203-232. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικογραφική διαστρωμάτωση του γλωσσικού ιδιώματος της Κοζάνης / by Κατσάνης, Νίκος Α. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 12 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 247-258. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το συγκρότημα του Αγίου Νικολάου Κοζάνης / by Κούντουρας, Α.Μ. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 24 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 267-290. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βυζαντινές τοιχογραφίες στην περιοχή της Κοζάνης κατά το 13ο και τις αρχές του 14ου αιώνα / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 18 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 291-308. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι της Κοζάνης κατά την περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας / by Μιχαηλίδου, Μαρία Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 10 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 309-318. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοζανίτικα οικογενειακά ονόματα (1759-1916) / by Ντίνας, Κωνσταντίνος Δημ. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 12 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 331-342. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογικά του νομού Κοζάνης κατά το μεσοπόλεμο / by Παναγιωτοπούλου, Άννα Α. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 12 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 343-354. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κοζανίτης λόγιος έμπορος Γεώργιος Ρουσιάδης / by Παπαγεωργίου, Γεώργιος Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 36 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 355-390. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχοντικό των Σακελλαρίων στην Κοζάνη / by Πασχαλίδης, Βασίλειος Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 28 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 431-458. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί στην επαρχία και στο νομό Κοζάνης μετά την εγκατάσταση των προσφύγων (1923-1930) / by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 32 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 471-502. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιστορικές σχέσεις της Βέροιας με την περιοχή της Κοζάνης, κυρίως στα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 34 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 601-634. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά Δημογεροντίας Κοζάνης 1889-1916: by Μπουντιούκος, Γεώργιος Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 13 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 667-679. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταφές σε αγγεία της πρώιμης και μέσης εποχής του χαλκού στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης by Ζιώτα, Χριστίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκη, Κορνηλία, 2010 . 22 σ. , Τόμος "Ιρις : μελέτες στη μνήμη της καθ. Αγγελικής Πιλάλη-Παπαστερίου" σσ. 93-115 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Επίσημοι ειδήσεις:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 1 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 155 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καπετάν Κοτσούκης / by Χαρισιάδης, Λάζαρος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1912 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1912) σ.154-156 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha