Η ενική γενική των ουδέτερων σε -μα / by Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 5 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 350-354 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νεοελληνικό κλιτικό σύστημα / by Κεσίσογλου, Ι. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 23 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 120-143 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη ρύθμιση του νεοελληνικού κλιτικού συστήματος / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1948 . 35 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.6 (1948) 245-280 24x17εκ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία ιωνική παραγωγική κατάληξη : -ούδι (-ούδα, -ούδης) / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1968 . 24 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.10(1968) 283-307 24x17εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κλιτικό μας σύστημα / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 . 34 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.7(1956) 119-153 24x17εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha