Ο βυζαντινός Κλήρος και η κοινωνία των «Σκοτεινών αιώνων» / by Κούντουρα, Ελεωνόρα Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., 1996 . 247 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανική αρχαιολογία. Τόμος Πρώτος / by Λάτας, Διονύσιος Αρχιμανδρίτης Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου του "Μέλλοντος", 1883 . ιστ΄+344 σ. ; , Π. Πολέμη 2847. Το πρώτο αντίτυπο στη σελ.τίτλου έχει αφιέρωση του συγγραφέα και σφραγίδα του «Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων». | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 23x15 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια σε ονόματα κληρικών των Σερρών από κατάλογο συνδρομητών βιβλίων του 1828 και άγνωστη φωτογραφία του Σερραίου Μητροπολίτη Ιωσήφ. Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία και ζωή της πόλης / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Σέρρες: Εταιρεία Μελέτης και Ερευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), 2013 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Σερραϊκά Σύμμεικτα", 2 (2013) 457-463 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος Επισκόπων και Μητροπολιτών Αγχιάλου / by Διαμαντόπουλος, Αδαμάντιος Ν. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 167-180. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος θανατωθέντων και κακοποιηθέντων κληρικών των εκκλησιαστικών επαρχιών Γάνου - Χώρας και Μυριοφύτου - Περιστάσεως, κατά την περίοδον των Διωγμών (Παράρτημα Ε΄) / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 285-286. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών / by Γούδας, Αν. Publication: Εν Αθήναις : Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1869 . τ. : , Τ. 1. Κλήρος Τ. 2. Παιδεία. Τ. 3. Πλούτος ή εμπόριον. Τ. 4. Πλούτος και θυσίαι. Τ. 5. Συναιτερισμός. Τ. 6. Πολιτικοί άνδρες. Τ.8. Ηρωες της ξηράς. 21x14 εκ. Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύγχρονος ιεραρχία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας / by Παπαδόπουλος, Γεώργιος Ι. Publication: Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1895 . η΄+674 σ. ; , Στη βιβλιοθήκη υπάρχει μόνο το 1ος τόμος 25x17 εκ. Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ' αιώνα / by Μποροβίλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1990 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.8 (1990-91) σ. 65-86 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἡ συμβολὴ τῶν μετὰ τὴν Ἅλωσιν μονῶν καὶ μοναχῶν εἰς τὴν ἐθνικὴν παλιγγενεσίαν / by Παρασκευαΐδης, Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Publication: Αθήνα: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1971 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θεολογία", τόμ.42 (1971) 207-229 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha