Η εκκλησία στο Μακεδονικό αγώνα by Παπαδημητρίου, Ρούλα Publication: Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1991 . 175 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τουρκοκρατούμενη Άρτα και Κλήρος / by Τσιλιγιάννης, Κωνσταντίνος Αν. Publication: Άρτα: χ.ε., 1992 . 128 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βυζαντινός Κλήρος και η κοινωνία των «Σκοτεινών αιώνων» / by Κούντουρα, Ελεωνόρα Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., 1996 . 247 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανική αρχαιολογία. Τόμος Πρώτος / by Λάτας, Διονύσιος Αρχιμανδρίτης Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου του "Μέλλοντος", 1883 . ιστ΄+344 σ. ; , Π. Πολέμη 2847. Το πρώτο αντίτυπο στη σελ.τίτλου έχει αφιέρωση του συγγραφέα και σφραγίδα του «Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων». | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 23x15 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά της Θεσσαλονίκης: by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1944 . 48 σ. ; 17x13 εκ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ορθόδοξος κλήρος στον αγώνα για την ελευθερία της Μακεδονίας by Σκορδάς, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Εστία Ν. Σμύρνης, 2011 . 269 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κλήρος στον Μακεδονικό αγώνα: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις, 2003 . 77 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή του κλήρου εις τον μακεδονικόν αγώνα by Κωνσταντινίδης, Κώστας Publication: Φλώρινα: Φιλεκπειδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ο «Αριστοτέλης», 1970 . 65 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσπάθειαι προς μόρφωσιν του Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου: by Καρμίρης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Φοίνικος, 1949 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευάνδρου Καλύμνου οι ανένταχτοι by Κεχαγιάς-θωνας, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ιωλκός, 1985 . 136 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάρτυρες κληρικοί Μακεδονίας-Θράκης (1941-1945). by Παπαευγενίου, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1948 . 95 σ. , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. Το υπάρχο. Υπάρχει αφιέρωση. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Καλύμνιοι Επίσκοποι και Μητροπολίτες. by Χαραμαντάς, Γεώργιος Δ. Publication: Κάλυμνος: χ.ε., 1985 . 104 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος απαγγελθείς εν τη Ρωμούνικη Γερουσία κατά την συζήτησιν του "Περί εγγάμου κλήρου και ιερατικών σχολών" νόμου. by Sturtza, Dimitrie Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1895 . 140 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κληρονομικόν Δίκαιον των Κληρικών και Μοναχών εν Ελλάδι και Τουρκία: by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1890 . ιδ΄+302 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δράση του Παπα-Σταύρου Τσάμη κατά τον Μακεδονικό Αγώνα 1898-1906/ by Τσάμη, Αντιγόνη Λ. Publication: Φλώρινα: χ.ε., 2013 . 88 σ.: 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικό Ελλήνων καθολικών Κληρικών και αλλοδαπών καθολικών Κληρικών στην Ελλάδα : by Ασημάκης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, 2011 . 374 σ.: 24x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών / by Γούδας, Αν. Publication: Εν Αθήναις : Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1869 . τ. : , Τ. 1. Κλήρος Τ. 2. Παιδεία. Τ. 3. Πλούτος ή εμπόριον. Τ. 4. Πλούτος και θυσίαι. Τ. 5. Συναιτερισμός. Τ. 6. Πολιτικοί άνδρες. Τ.8. Ηρωες της ξηράς. 21x14 εκ. Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύγχρονος ιεραρχία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας / by Παπαδόπουλος, Γεώργιος Ι. Publication: Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1895 . η΄+674 σ. ; , Στη βιβλιοθήκη υπάρχει μόνο το 1ος τόμος 25x17 εκ. Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha