Η Ιερατική Σχολή της Μονής Τιμίου Προδρόμου : by Κεκρίδης, Στάθης Ν. Publication: Χ.τ.: Κυριακίδη Αφοί, 1995 . 12 σ. , Τόμος "Επιστημονικό συμπόσιο Χριστιανική Μακεδονία: Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών", σ. 169-180 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Clergy and laity "opponents" in claims for privileges and land from the twelfth to the fourteenth century / by Μανιάτη-Κοκκίνη, Τριανταφυλλίτσα Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 15 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.168-183. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφορά της Εκκλησίας και του περί αυτήν ιερού Κλήρου κατά τον μακεδονικόν αγώνα / by Παντελεήμων Β', Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 34 σ. , Άρθρο από "Μακεδονικός αγώνας : διαλέξεις για τα 80 χρόνια" Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία και το Κράτος. by Βασίλειος, Μητροπολίτης Απαμείας Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 2 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των Ελλήνων Ιεραρχών της Μακεδονίας στην ευόδωση του "Μακεδονικού Αγώνα" / by Χριστόδουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Νέα Εστία", τχ. 1571 (Χριστ.1992) σ. 7-17 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παπάνωξ Οικονόμος:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 1 σ.: Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερεύς Ευάγγελος Φιλιππίδης.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 2 σ.: Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική ανασκόπησις του Μακεδονικού Αγώνος: by Χατζηκυριακού, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 2 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική ανασκόπησις του Μακεδονικού Αγώνος: by Χατζηκυριακού, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 2 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χρόνια της δουλείας στη Θράκη : by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1966 . 25 σ. , Ανάτυπο από "Αρχείο του Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", τ. 32 (1966) 183-205 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνική κατάστασις του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων by Κυριακίδης, Παύλπς Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1975 . 68 σ. , Τόμος ΚΔ' (1975) Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιερεύς: by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Δράμα: Ο Εφημέριος: Δεκαπενθήμερον περιοδικόν του Ορθοδόξου ενοριακού κλήρου, 1970 . 16 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φυσιογνωμίαι εκ της ιεραρχίας: του ανα την Ανατολήν ελληνικού κλήρου. [Ο Παραμυθίας Νεόφυτος, ο Αρχιδιάκονος των Πατριαρχείων Αθηναγόρας] / by Πάλλης, Αλέξανδρος Α. Publication: Αθήνα : Εθνικόν Ημερολόγιον (Σκόκου), 1910 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο "Εθνικόν Ημερολόγιον", (1910) 60-61. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανώνυμος συγγραφεύς της "Ελληνικής Νομαρχίας" και ο ελληνικός κλήρος εν σχέσει προς την εποποιίαν του 1821 / by Λώλης, Σοφοκλής Δ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1971 . 16 σ. ; , Ανάτυπο από την "Θεολογία", (1971) 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια σε ονόματα κληρικών των Σερρών από κατάλογο συνδρομητών βιβλίων του 1828 και άγνωστη φωτογραφία του Σερραίου Μητροπολίτη Ιωσήφ. Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία και ζωή της πόλης / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Σέρρες: Εταιρεία Μελέτης και Ερευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), 2013 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Σερραϊκά Σύμμεικτα", 2 (2013) 457-463 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος Επισκόπων και Μητροπολιτών Αγχιάλου / by Διαμαντόπουλος, Αδαμάντιος Ν. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 167-180. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος θανατωθέντων και κακοποιηθέντων κληρικών των εκκλησιαστικών επαρχιών Γάνου - Χώρας και Μυριοφύτου - Περιστάσεως, κατά την περίοδον των Διωγμών (Παράρτημα Ε΄) / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 285-286. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της καταστάσεως του κλήρου στη Σμύρνη κατά το δεύτερο ήμισυ του ΙΗ' αιώνα / by Μποροβίλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1990 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.8 (1990-91) σ. 65-86 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἡ συμβολὴ τῶν μετὰ τὴν Ἅλωσιν μονῶν καὶ μοναχῶν εἰς τὴν ἐθνικὴν παλιγγενεσίαν / by Παρασκευαΐδης, Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Publication: Αθήνα: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1971 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θεολογία", τόμ.42 (1971) 207-229 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κλήρος, ο σταυρός και η ρομφαία του Μακεδονικού Αγώνος /   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1968 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 24 (Μάιος 1968) 18 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha