Κεραμική και υαλουργία στην πρώιμη ελληνιστική Μακεδονία. by Ιγνατιάδου, Δέσποινα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2004 . 10 σ.: , Τόμος "ΣΤ΄ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ.693-702 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραγωγή και διακίνηση της κεραμικής του 4ου αι. π.Χ. στη Θάσο / by Blondé, Francine Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 4 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ.87-90 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αμαυρόχρωμη κεραμική από την Όλυνθο-Άγιο Μάμα / by Horejs, Barbara Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 16 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ.343-358 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα 2003 χρονολογικά θέματα : η κεραμική / by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 6 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ.533-538 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακά κεραμικά από την Ανατ. Μακεδονία και τη Θάσο / by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 8 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.113-120. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεραμεική κλασσικών χρόνων από τη Δυτική Μακεδονία / by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το τρίτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1977, σ.117-122. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πήλινα ειδώλια από τη Χαλκιδική / by Κόρτη-Κόντη, Στέφη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 341-352. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχώρια κεραμική του 6ου και 5ου αι. π.Χ. από τη Σίνδο / by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1988 . 10 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 2, 1988", σ. 297-306. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les importations de céramique attique à Thasos pendant la première moitié du VIe siècle av. J.-C. by Maffre, Jean-Jacques Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 18 σ.: , Τόμος "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη", σ.409-426 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη νησιώτικη παραγωγή των αρχαϊκών χρόνων στο βορειοελλαδικό χώρο / by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1992 . 10 σ.; , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 3, 1989", σ. 615-624. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The decline of ceramic reliefware after Alexander the Great. by Barr-Sharrar, Beryl Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 6 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V. (1989) Τόμος 1", σ. 161-166 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλαστικές παραστάσεις ζώων της νεολιθικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας: by Τουφεξής, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 15 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V". (1989) Τόμος 3, σ. 1501-1515 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεραμικοί κλίβανοι Ακάνθου / by Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2006 . 13 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 18, 2004", σ.167-179 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατηγικές επιβίωσης κατά την 4η χιλιετία : by Τρανταλίδου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 38 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.45-80 | Περιέχει περιλήψεις στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πετρογραφικές αναλύσεις γεωμετρικής και πρώιμης αρχαϊκής κεραμικής από το νεκροταφείο της αρχαίας Μένδης : by Μοσχονησιώτη, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 19 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.249-267 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεραμική των εργαστηρίων του Βορειοελλαδικού χώρου από το νεκροταφείο της αρχαίας Ακάνθου / by Πάντη, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2007 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19, 2005", σ.347-358 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δυναμική της Μέσης Νεολιθικής περιόδου στην πεδιάδα της Δράμας: by Τσιρτσώνη, Ζωή Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 6 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της". Β΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 85-90 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προϊστορική κεραμεική από την πεδιάδα της Δράμας. by Σωφρονίδου, Μ. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 12 σ. , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της". Β΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 139-150 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Archaische Keramik aus Sindos / by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 17 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", Τόμος 25 (1985-86) 70-87 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανθαροειδείς κοτύλες και εξάλειπτρα από το αρχαίο νεκροταφείο Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης / by Τσούγγαρης, Χαράλαμπος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 38 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 35 (2005-06) 1-38 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha