Ενέργειαι και δολοφονικά όργια του βουλγαρικού Κομιτάτου εν Μακεδονία και ιδία εν τη επαρχία Καστοριάς κ.λ.π. by Κώνστας, Γρ. Π. Publication: Αθήνα: Λάμπρου, Γρηγόριος, 1902 . λβ΄+48 σ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γέρμας και τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα. by Γεωργίου, Χρίστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 111 σ.: , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ζωή ενός διδασκαλείου: by Μιχαλόπουλος, Μιχαήλ Π. Publication: Αθήνα: Ζηκάκης, Μιχαήλ, 1925 . 95 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΈglise Saint-Etienne a Kastoria: by Σιώμκος, Νικόλαος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2005 . 350+(94)+(3) σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαδρομές στην παλιά Καστοριά. by Παπαντίνας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2006 . 127 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες μνήμης από το προσωπικό ημερολόγιο του πατέρα μου by Τσολάκης, Παναγιώτης Γρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2006 . 96 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομορφοκκλησιά : by Κίσσας, Σωτήριος Κ. Publication: Beograd: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, 2008 . 55 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παιδιά της Τούμπας by Μπάκαρης, Γιώργος Publication: Κοζάνη: Art Graphic, 2009 . 96 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορεστίς: by Παπαχρίστου, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1985 . 116 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία: by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 123 σ.; Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική της παλιάς Καστοριάς by Τσολάκης, Παναγιώτης Γρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 317 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκπαίδευση στην Καστοριά το ΙΘ' αιώνα (αρχεία Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς) by Κουτσιαύτης, Εμμανουήλ Η. Publication: Καστοριά: Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, 2011 . 327 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καστοριάς (1872-1876): by Κουτσιαύτης, Εμμανουήλ Η. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 190 σ.; 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο προσφυγικός συνοικισμός της Καστοριάς by Τσολάκης, Παναγιώτης Γρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Προσφυγικός Σύλλογος Απολλωνιαδιτών Καστοριάς, 2010 . 64 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Καστανοχώρια Σπήλιος και Κερασώνα Καστοριάς και το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου by Δημόπουλος, Βασίλης Publication: Σπηλιος: Πολιτιστικός Σύλλογος Σπηλιού Καστοριάς, 2009 . 357 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Yunanistan'da osmanli mimarisi=Ottoman architecture in Greece=Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα by Konuk, Neval Publication: Ankara: Repro Merkez, 2010 . 534 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου (Κορησού) Καστοριάς by Κουτσιαύτης, Εμμανουήλ Η. Publication: Καστοριά: Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου (Κορησού), 2004 . 166 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου και επίσκοποι Μητροπόλεως Καστοριάς: by Κουτσιαύτης, Εμμανουήλ Η. Publication: Καστοριά: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Καστοριάς, 2006 . 188 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καιροί εθνικής δοκιμασίας. by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1982 . 543 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λαογραφία Πευκόφυτου Καστοριάς by Γακίδης, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 64 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha