Βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς : ο ναός των Αγίων Αναργύρων / by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα : Τυπ. Εστία, 1938 . 64 σ. : , Ανάτυπο από το "Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος", τόμος Δ (1938) 25x18 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καστοριά : κάστρο του ελληνισμού / by Κωστόπουλος, Αριστοτέλης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σωματεία Καστοριανών Θεσσαλονίκης, 1988 . 39 σ. : 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Καστοριά / by Σταματίου, Σταμ. Publication: Αθήνα: Καταστήματα "Ακροπόλεως" Β. Γαβριηλίδου, 1913 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Η Νέα Ελλάς", τχ.Α΄ (1913) 57-61. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτες επιγραφές και συσχετισμοί τοιχογραφικών συνόλων Καστοριάς / by Γκολομπίας, Γιώργος Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1988 . 35 σ.+11 πίν. , Ανάτυπο από τα "Ιστορικογεωγραφικά", τ.Β'(1988) 53-88 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο κτίτορας του ναού των Αγ. Αναργύρων Καστοριάς Θεόδωρος (Θεόφιλος) Λημνιώτης / by Κυριακούδης, Ευάγγελος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 23 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Βαλκανικά Σύμμεικτα",1 (1981) 1-27 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία και πολιτισμός των ελληνικών πόλεων κατά την οθωμανική περίοδο μέσα από τα κείμενα του Machiel Kiel: by Kiel, Machiel Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2015 . 379 σ.; 24x15 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνα Παναγίας Ελεούσας από την Καστοριά (πίν. 75-76) / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1980 . 15 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 10 (1980-81) 273-288 30x22 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The churches of Kastoria / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Χ.τ. : χ.ε., 1962 . 7 σ. : , Ανάτυπο από το "Athene", τ.23 (1962) 49-56 30x22 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικιστική εξέλιξη της Καστοριάς στη διάρκεια της τουρκοκρατίας 1385-1912 / by Τσολάκης, Παναγιώτης Γρ. Publication: Καστοριά : Καστοριανή Εστία, 1989 . 30 σ.: 24x17εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολεία της τουρκοκρατουμένης Καστοριάς / by Κορνούτος, Γ. Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 43 σ. , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 426-468. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες της "Σχολής" Καστοριάς / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2012 . 10 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 33 (2012) 369-378. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απεικόνιση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Βουνού στην Καστοριά. Νέο στοιχείο για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών του ναού / by Trifonova, Alexandra Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2011 . 8 σ. , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 32 (2011) 85-93. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Μηνάς : τριμηνιαία έκδοσις οικοδομής και ενημερώσεως   Publication: Καστοριά : Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, 2007 . 10 τχ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Νέα ευρήματα στην ιερά μονή Παναγίας Μαυριώτισσας στην Καστοριά / by Στρατή, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2014 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 24, 2010", σ. 9-16. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κτητορική παράσταση και η χρονολόγηση των εξωτερικών τοιχογραφικών του Αγίου Γεωργίου Ομοφοκκλησιάς / by Παϊσίδου, Μελίνα Π. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2003 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", 24 (2003) 223-230 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les "honorables archontes", donateurs a Kastoria post- byzantine / by Δρακοπούλου, Ευγενία Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2003 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", 24 (2003) 267-274 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα εικαστικό εγκώμιο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου: by Παπαμαστοράκης, Τίτος Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1991 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΙΕ' (1991) 221-240. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πόλη της Καστοριάς την εποχή των Κομνηνών / by Δρακοπούλου, Ευγενία Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1991 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΙΔ' (1987-88) 307-314. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πλύση στη λίμνη / by Διδασκάλου, Ιφιγένεια Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1996 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", σ.139-143 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μυστικόν ενός Τούρκου / by Βαλαλάς, Θωμάς Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1925 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1925), σ.42-143 Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha