Αυτοβιογραφία Ιωάννου Καποδίστρια / by Καποδίστριας, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Γαλαξίας, 1968 . 174 σ.: 19x11 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: Τόμος Η΄. by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1988 . ιε΄+825 σ. ; 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
John Capodistrias and the conference of London (1828-1831) / by Fleming, David C. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1970 . xi+398 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα του αρχείου Καποδίστρια αναφερόμενα στην ιστορία του Αγίου Όρους κατά την Επανάσταση του 1821 / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 38 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 10 (1970) 152-190 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
ΟΙ θέσεις του Καποδίστρια για την ενσωμάτωση της περιοχής του Ολύμπου στο ελεύθερο ελληνικό κράτος / by Πρασσά, Αννίτα Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 29 (1994) 393-398 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Καποδίστρια και τα σύνορα της Ελλάδος / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Νέα Εστία", (Χριστ.1992) σ. 122-127 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρος Υψηλάντης και Ιωάννης Καποδίστριας: by Πετρίδης, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 57 σ. , Τόμος: Μνήμη Αλέξανδρου Υψηλάντη: 200 χρόνια από τη γέννησή του, σ. 47-57. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπομνήματα και εκθέσεις του Ιωάννη Καποδίστρια (1809-1822): by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1977 . 36 σ. , Τόμος ΣΤ'(1977), 99-134 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jean Kapodistrias et la Macédoine. by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 33+(6)σ. , Τόμος 16 (1975) 70-102 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δημήτριος Μάρκου Μπότσαρης (1814-1871) και η ανέκδοτη αλληλογραφία του με τον κυβερνήτη Καποδίστρια by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1973 . 105 σ.: , Τόμος Β' (1973) 371-474 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καποδίστριας και το σερβικό ζήτημα / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Ναύπλιο: Νομαρχία Αργολίδας, 1998 . 8 σ. , Τόμος Πρακτικά Επιστ.Συμποσίου "Ιωάννης Καποδίστριας", σσ. 99-104 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εγκύκλια επιστολή του Ιωάννη Καποδίστρια της 6/18 Απριλίου 1819 / by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 31 σ. , Άρθρο από "Πρακτικά τρίτου Πανιονίου συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), τόμ.Α΄, σ.298-328 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Ενωμένη Ευρώπη / by Κούκκου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 28 σ. , Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 319-334. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από το εκπαιδευτικόν έργον του Ι. Καποδίστρια μερικαί άγνωστοι σελίδες / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1956 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.11(1956) σ.214-222 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
An American ambassador at the court of St. Petersburg, Russia: Henry Middleton of South Carolina and John Capodistrias (1821-1827) / by Fassolas, James J. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 39 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 39/1 (1998) 15-53 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανέκδοτος κατάλογος των υπαρχόντων του κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.15(1961) σ.53-80 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρία ανέκδοτα αντικαποδιστριακά κείμενα / by Σκουβαράς, Ευάγγελος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 35 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.15(1961) σ.251-286 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek historians on John Capodistrias. A selective bibliography / by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1990 . 20 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 31/1 (1990) 87-106 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομική πολιτική του Καποδίστρια / by Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 6 σ. ; , Δημοσιευμένο στο "Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.ΙΒ'", σ.611-616 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha