Ο καπνός:   Publication: Αθήνα: Μελέτη των Ελληνικών Προβλημάτων, 1956 . 30 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόγραμμα εργασιών Εθνικού Οργανισμού Καπνού έτους 1958.   Publication: Αθήνα: Εθνικός Οργανισμός Καπνού, 1958 . 31 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μακεδονικός καπνός. by Χρηστάκης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Βασιλική Γεωργική Εταιρεία, 1917 . 24 σ.: Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικαί πληροφορίαι περί παραγωγής, καταναλώσεως, φορολογίας και εξαγωγής του εν Ελλάδι καπνού 1881-1892.   Publication: Αθήνα: Εθνικόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον, 1893 . 6χ.α.+24 σ. Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά του τσιγάρου by Αποστολάκης, Σταμάτης Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1985 . 22 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδιωτικαί ανταλλαγαί και καπνική κρίσις by Πάτρας, Νικόλαος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1951 . 23 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha