Τα σχολεία της ελληνικής παροικίας Βελιγραδίου και ο Κανονισμός του Ελληνικού της Παρθεναγωγείου το 1870 / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 14 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 34 (2003-04) 1-14 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Πόντος προ 70 ετών : κανονισμός της εν Τραπεζούντι ελληνικής κοινότητος / by Κτενίδης, Φίλων Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.4 (1950) σ.217-218 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πόντος προ 70 ετών : κανονισμός της εν Τραπεζούντι ελληνικής κοινότητος / by Κτενίδης, Φίλων Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.5 (1950) σ.281-282 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πόντος προ 70 ετών : κανονισμός της εν Τραπεζούντι ελληνικής κοινότητος / by Κτενίδης, Φίλων Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ποντιακή Εστία" τχ.6 (1950) σ.346-349 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικοί ανταγωνισμοί και Κοινοτική ανασυγκρότηση / by Σταματόπουλος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 47 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", τ. 10 (1998) 49-96 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας του Μοναστηριού, 1896 : συμβολή στην ιστορία της ελληνικής κοινότητας της πόλης / by Λουκίδου-Μακρίδου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 1 (1981) 115-133. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός του "Πούπουλου" / by Βαλσαμίδης, Εμμανουήλ Publication: Νάουσα : χ.ε. 1980 . 3 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.10(1980) σ.6-8 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νάουσα 1912 : τρία ντοκουμέντα από τη δράση του "Πούπουλου" / by Μπουχάγιερ, Χρήστος Publication: Νάουσα : χ.ε. 1980 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.10(1980) σ.9-11 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητας Ναούσης / by Μουχάγιερ, Χρήστος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1980 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.11(1980) σ.55-56 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητας Ναούσης (Β΄Μέρος) / by Μουχάγιερ, Χρήστος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1980 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.12(1980) σ.96-99 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητας Ναούσης (Γ΄Μέρος) / by Μουχάγιερ, Χρήστος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1980 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.13(1980) σ. 147-148 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητας Ναούσης (Δ΄Μέρος) / by Μουχάγιερ, Χρήστος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1981 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.14(1981) σ. 9-10 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha