Κανονισμός του Θεαγενείου Νοσοκομείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης   Publication: Leipzig: χ.ε., 1899 . 32 σ. : 21x14 εκ. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου "Ο Φοίνιξ" της Μεγάλης του Γένους Σχολής / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής, 2004 . 24 σ. , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας : Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή", σ. 213-239. Δημοσιευμένο επίσης στο βιβλίο "Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία: κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2011, σ. 166-185. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κανονισμοί των ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων του Οθωμανικού κράτους και της διασποράς / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1984 . 394 σ. : 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία της ελληνικής παροικίας Βελιγραδίου και ο Κανονισμός του Ελληνικού της Παρθεναγωγείου το 1870 / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 14 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 34 (2003-04) 1-14 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι κανονισμοί της Ζωσιμαίας Σχολής (1843, 1878, 1892, 1896, 1897) και η δυναμική τους παρέμβαση στις εκπαιδευτικές, διοικητικές και κοινωνικές δομές / by Παπαδοπούλου, Μάρθα Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2015 . 40 σ. ; , Άρθρο από τα "Πρακτικά Α' Πανηπειρωτικού Συνεδρίου (28 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου 2013) : Ιστορία-Λογιοσύνη : η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913 ", σ. 1011-1050 24x18 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εσωτερικός Οργανισμός του Ελληνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης :   Publication: Λειψία : Χ.ε., 1899 . 26 σ. ; 21x284 εκ. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης   Publication: Λειψία : χ.ε., 1904 . 19 σ. ; 21x28 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου Αδελφότητος   Publication: Θεσσαλονίκη : Τύπ. "Ερμού", 1880 . 10 σ. ; 21x25 εκ. Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Ελληνικής Λέσχης /   Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Ερμού", 1879 . 6 σ. ; 21x28 εκ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Λέσχης των συντεχνιών /   Publication: Λειψία : Χ.ε., 1892 . 5 σ. ; 21x28 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Παγχαλκιδικού Συνδέσμου "ο Αριστοτέλης" /   Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Αληθείας", 1909 . 6 σ. ; 21x28 εκ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Φιλοπτώχου Αδελφότητος   Publication: Θεσσαλονίκη : Τύπ. "Η Μακεδονία", 1881 . 13 σ. ; 19x25 εκ. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του συνδέσμου των εν Μακεδονία Οθωμανών Ελλήνων Διδασκάλων /   Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Νέα Αλήθεια", 1912 . 9 σ. ; 21x26 εκ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Αδελφότητος "Ομόνοια"   Publication: Λειψία : Χ.ε., 1902 . 11 σ. ; 21x26 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Χαρίσειου Γηροκομείου /   Publication: Θεσσαλονίκη : Χ.ε., 1900 . 7 σ. ; 21x29 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
I. Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους (Άθω) - 31 Οκτωβρίου 1911. II. Το Ιερόν ψήφισμα του Αγίου Όρους Άθω - 1913.   Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 45 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης : Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)", σ.371-415. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κανονισμός του Ελληνικού Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου "Φοίνιξ" της Μ. Γ. Σχολής / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, 2004 . 27 σ., , Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή : ιστορία και προσφορά. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2002, σ. 213-239. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ίδρυση "του κατά την Προύσαν Καγιαπασίου των ελληνικών μαθημάτων Σχολής" και ο κανονισμός λειτουργίας της / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Σέρρες : χ.ε., 2016 . 13 σ. , Άρθρο από την "Μικρασιατική σπίθα", τ.20(2016) 39-52 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Αθήναις Προστατευτική Επιτροπή των Μακεδόνων / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1952 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1952), σ.222-224 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εσωτερικός Κανονισμός του Εκκλησιαστικού Αρχιερατικού Συμβουλίου   Publication: Θεσσαλονίκη: [Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου], 1917 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1 (1917) 321-327 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha