Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον δεύτερον. Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία μετά τινων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον.... / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1895 . γ΄-ιστ΄+160 σ. , Αντίτυπο ακέφαλο. Λείπουν σσ. α΄-β΄. Στις σ. 141-160 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήτοι της Ι.Συνόδου και του Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου επί του αστικού, κανονικού και δικονομικού δικαίου από του έτους 1800 μέχρι του 1896 μετά σημειώσεων / by Θεοτοκάς, Μιχαήλ Publication: Κωνσταντινούπολη: Εκ του Τυπογραφείου ¨Νεολόγου¨, 1897 . 520 σ. ; 24x15 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha