Η ειδική νομική μεταχείρηση των αγιορητών by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1988 . 86 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον πρώτον. Τα κωλύματα του γάμου εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία. by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1889 . γ΄-κ΄+256 σ. , Αντίτυπο ακέφαλο. Λείπουν σσ. α΄-β΄. το τέλος, σσ. 236-256 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". | Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον δεύτερον. Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία μετά τινων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον.... / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1895 . γ΄-ιστ΄+160 σ. , Αντίτυπο ακέφαλο. Λείπουν σσ. α΄-β΄. Στις σ. 141-160 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονικά άμορφα: δοκίμια κανονικής οικονομίας = by Παπαθωμάς, Γρηγόριος Δ. Αρχιμανδρίτης Publication: Κατερίνη: Εκδόσεις Επέκταση, 2006 . 320 σ. ; 21x15 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Η ιστορική ανασκόπησις της διευθετήσεως του θέματος της εκκλησιαστικής διοικήσεως των ιερών μητροπόλεων των λεγομένων νέων χωρών, ήτις ωδήγησεν εις την έκδοσιν της πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως του 1928»: by Δανιήλ, Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμητού Publication: Καισαριανή: Ιερά Μητρόπολις Καισαριανής, Βύρωνος και Υμητού, 2007 . 111 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήτοι της Ι.Συνόδου και του Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου επί του αστικού, κανονικού και δικονομικού δικαίου από του έτους 1800 μέχρι του 1896 μετά σημειώσεων / by Θεοτοκάς, Μιχαήλ Publication: Κωνσταντινούπολη: Εκ του Τυπογραφείου ¨Νεολόγου¨, 1897 . 520 σ. ; 24x15 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θέσις των λαϊκών εντός του Εκκλησιαστικού Οργανισμού: by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1956 . 69 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοκανονικαί έρευναι. by Δωρόθεος, Μητροπολίτης Λαρίσης Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1951 . 229 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκτελεσταί των διαθηκών: by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Αθήναι.Εφημερίς Καθημερινή,Μηνιαίον Παράρτημα, 1911 . 75 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νομική φύσις ως και η σύστασις, συγχώνευσις και διάλυσις των ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την πρόσφατον ελληνικήν νομολογίαν / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1992 . 9 σ. , Τόμος : Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Ιωάννη Ορ. Καλογήρου, σ. 139-146. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολές στα κείμενα του Ανατολικού Κανονικού Δικαίου / by Πιτσάκης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Από του Αποστόλου Παύλου μέχρι και της Κωνσταντινείου εποχής. Β΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Ιερά Μονή Βλατάδων, 31 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου 1988", σ. 129-154. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμοι και Ιεροί κανόνες / by Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2006 . 15 σ. , Τόμος: "Ο κόσμος της ορθοδοξίας στο παρελθόν και στο παρόν", σ. 19-34 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Macedonian issue, the ecclesiastical historico-Canonical view from 1944 until today. by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 11 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.130-140 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Miscellanea sur le droit canonique. by Μπούας-Scott, Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Croix, La, 1947 . 27 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιεροί κανόνες και οι νόμοι επί μακεδονικής δυναστείας / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Διεθνές συμπόσιο Βυζαντινή Μακεδονία", σ.1-6 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νομοκανονική υπόστασις των Μητροπόλεων των νέων Χωρών. by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1970 . 48 σ. , Τόμος ΙΕ΄ (1970) 1015-1056 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του κύρους της Ιερωσύνης των Αγγλικανών από της απόψεως του Κανονικού Δικαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1958 . 47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ψήφος των κληρικών: by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Ακτίνες.Ημερολόγιον εικονογραφημένον., 1954 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτεία, ορθόδοξη εκκλησία και θρησκεύματα στην Ελλάδα=État, Église orthodoxe et religions en Grèce. by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 2006 . 464 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κοινότητες και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για το ζήτημα της προίκας / by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1984 . 10 σ.; , Άρθρο από το "Ε' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ.9-19 24x17εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha