Από τη βυζαντινή Χριστούπολη στη νεοελληνική Καβάλα: by Μουστάκας, Κωνσταντίνος Π. Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 18 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 243-260 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μερικά έγγραφα αρχείου για την ιστορία της Καβάλας και την περιοχή της. by Garabedyan, Agop Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 6 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 261-266 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καβάλα στα οδοιπορικά της Ευρώπης (15ος-19ος αιώνας). by Djordjevic-Jovanovic, Jovanka Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 8 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 267-274 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πληθυσμός της Καβάλας τον 18ο αι.: by Κουτζακιώτης, Γιώργος Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 12 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 275-286 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση γαλλικής καθολικής αποστολής στην Καβάλα (1887 και εξής) by Σκούρτης, Ιωάννης Α. Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 14 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 393-406 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γυρίζοντας τη σελίδα από τον 19ο στον 20ο αιώνα: by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 45 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 407-452 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καβάλα και τα περίχωρά της σε βουλγαρικές ταξιδιωτικές σημειώσεις κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. by Velkova, Sania Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 8 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 453-460 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Roumanie et lΊntegration de la ville de Kavala à l'État grec moderne. by Iordan, Constantin Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 6 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 523-528 | Η ελληνική μετάφραση του άρθρου στις σ.529-534 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τρίτη κατοχή της Καβάλας από τους βουλγάρους. Πολιτικά-στρατιωτικά μέτρα και εκπαιδευτική πολιτική που εφάρμοσαν. by Βαμβούρη, Χριστίνα Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 14 σ. , Τόμος Β΄. Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, σ. 651-663 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ΕΛΑΣ στην περιοχή της Καβάλας και την ανατολική Μακεδονία & Θράκη μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου του 26ου Συντάγματος. by Χατζηαναστασίου, Τάσος Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 92 σ. , Τόμος Β΄. Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, σ. 665-756 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχιτέκτων Περικλής Φωτιάδης και τα έργα του στην Καβάλα.   Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 27 σ. , Τόμος Β΄. Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, σ. 789-816 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευσις εις την Καβάλαν και η ανέγερσις του Παρθεναγωγείου αυτής-1890-1915 / by Προκόπιος, Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 83 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.9-92. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας άγνωστος άγιος Καβαλιώτης / by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 4 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.101-104. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τοπωνύμιο Καβάλα / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 4 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.129-132. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εφαρμογή της θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή της Καβάλας / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 15 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.133-147. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ακρόπολη της Καβάλας / by Μαλλούχου, Φανή Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 18 σ.: , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ. 341-359. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κυκλοφορία των νομισμάτων Θάσου, Νεαπόλεως, Φιλίππων στην ελληνική Θράκη / by Πάντος, Πάντος Αγγ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 16 σ.: , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ. 389-404. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νεοκλασικισμός στην Καβάλα. by Αγγελούδη, Σαπφώ Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983 . 10 σ.: , Τόμος "Νεοκλασική πόλη και αρχιτεκτονική. Πρακτικά", σ. 39-48 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thasos et Νéapolis. by Picard, Olivier Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 8 σ.: , Τόμος "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη", σ.541-547 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγνατία οδός: by Σαμαρτζίδου, Σταυρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 30 σ.: , Τόμος "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη", σ.559-589 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha