Η πινακοθήκη Ιωαννίνων by Στεργιόπουλος, Κώστας Publication: Αθήνα: Φίλοι των Ιωαννίνων, 1972 . 44 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μερικά ελληνικά έγγραφα ευρισκόμενα εις τα Αρχεία του Βουκουρεστίου / by Limona, Dumitru Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 12 σ. , Άρθρο από "Μακεδονικά", τόμος 11 (1971) 294-305 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Πληθυσμιακά και εκπαιδευτικά στατιστικά στοιχεία των νομών Αργυροκάστρου, Πρεβέζης, Ιωαννίνων].   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 2 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 560-561 | Ο πίνακας εμυπάρχει στο "Συνδιάσκεψις περί των εθνικών ζητημάτων: Της 4ης Ιουνίου 1906" Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Acting Consul-General Shipley to Sir Ν. Ο'Conor-(Salonica, January 23, 1901):   Publication: London: Harrison and Sons, 1903 . 1 σ. , Τόμος "Turkey. No 1 (1903). Correspondence...", σ. 5 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι επί της Μακεδονίας ρωμουνικαί αξιώσεις:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 13 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 669-681 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Επίσημοι ειδήσεις:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 2 σ. , Τόμος "Επίσημοι ειδήσεις εκ Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης", (1905) 715-716 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικός κατάλογος αρχείου. by Ζάγκλη-Μπόζιου, Μαίρη Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1998 . 32 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τουριστικός οδηγός Ιωαννίνων. Μέρος Α. Η ιστορία. 1. Περιγράμματα. 2. Αξιοθέατα. 3. Βιβλιογραφία. by Σαλαμάγκας, Δημήτριος Σ. Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1957 . 32 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομαδική εξωσχολική και εξωσχολική δραστηριότης:   Publication: Αθήνα: Επιτροπή Κοινοτικής Αναπτύξεως Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, 1966 . 36 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν.   Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1965 . 22 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωσις των Ιωαννίνων by Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότης Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1969 . 23 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγώνες ελευθερίας by Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότης Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1973 . 76 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυναίκα με το τσεμπέρι: by Αναγνωστόπουλος, Σωτήριος Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1969 . 12 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτέκτονες και μηχανικοί στην υπηρεσία του Αλή Πασά / by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1994 . 24 σ.: , Τόμος: "Tιμητικός Τόμος «ΦΗΓΟΣ» για τον καθηγητή Σωτήρη Δακάκη", σ. 366-389. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βιλαέτι Ιωαννίνων στα χρόνια απελευθερώσεώς του από τον οθωμανικό ζυγό 1910-1913: by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1995 . 44 σ. , Τόμος: "Μνημοσύνη", ΙΒ (1991-1993). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικογένεια Μακρή. Συμβολή στην ιστορία της / by Ζάγκλη-Μπόζιου, Μαίρη Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτικά Χρονικά, 1997 . 45 σ.: , Τόμος: "Ηπειρωτικά Χρονικά", 32 (1997) 295-332. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά μελέται. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1913 . 80 σ. , Τόμος ΙΓ (1901) 225-272 | Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική κατάσταση στα Γιάννινα στις αρχές του ΙΘ΄ αι. όπως την είδαν οι ξένοι περιηγηταί. by Αναστασίου, Ιωάννης Ε. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1971 . 24 σ. , Τόμος Κ΄(1971) 720-741 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικόν των πανεπιστημιακών ετών 1970-1971 και 1971-1972.   Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1972 . 29 σ. , Τόμος Α (1972) 341-369 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της πολιορκίας των Ιωαννίνων 1820-1822 by Ψαλίδας, Αθανάσιος Π. Publication: Αθήνα: Νέος Κουβαράς: Ετήσιος Ηπειρωτικός Χρονογράφος, 1962 . 84 σ.: , Τόμος Β' Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha