Η σύγχρονη Τουρκία και οι Έλληνες: προσεγγίσεις και "προσηλώσεις" της τουρκικής ιστοριογραφίας / by Μπατρακούλης, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 2006. Τόμος Β΄", σ. 693-720 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι διεθνείς διαστάσεις του ελληνικού εμφυλίου πολέμου: by Ιατρίδης, Γιάννης Ο. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2008 . 50 σ. , Τόμος "Η εποχή της σύγχυσης: η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία", σ.55-104 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γερμανική ιστοριογραφία για την κατοχή και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμος (1941-2000). by Δορδανάς, Στράτος Ν. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2008 . 30 σ. , Τόμος "Η εποχή της σύγχυσης: η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία", σ.105-134 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2008 . 14 σ. , Τόμος "Η εποχή της σύγχυσης: η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία", σ.135-148 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βουλγαρική ιστοριογραφία για τη δεκαετία 1940-1950 by Χατζηαναστασίου, Τάσος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2008 . 24 σ. , Τόμος "Η εποχή της σύγχυσης: η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία", σ.149-172 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τοπική διάσταση στη μελέτη της Κατοχής και του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. by Μαραντζίδης, Νίκος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2008 . 24 σ. , Τόμος "Η εποχή της σύγχυσης: η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία", σ.173-197 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητώντας τους Μακεδόνες στην ιστοριογραφική παραγωγή του 19ου αιώνα περί Αρχαίας Ελλάδος / by Πλατής, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Έθνος, κράτος και πολιτική: Μελέτες νεοελληνικής ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο", σ. 235-252. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έθνος και γλώσσα στα Βαλκάνια: Η εικόνα του έργου του Gjorgija Pulevski (1822/1823-1893) στην ιστοριογραφία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας / by Αγγελοπούλου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 183-198 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τοπική ιστορία στην Ελλάδα και την Τουρκία / by Μπακιρτζής, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 347-366 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βαλκανικές σπουδές στην Ελλάδα και διεθνών by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 18 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 17-34 | Δημοσιευμένο στο Δωδώνη 5 (1976) 209-222 και Α΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων, 25-27 Σεπτ 1998, Φιλοσοφική Σχολή Παν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1999, σ.84-88 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εθνική ταυτότητα του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στην ελληνική ιστοριογραφία του 19ου αι. by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 14 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 337-350 | Δημοσιευμένο στο Byzance et l'Hellénisme: LΊdentité grecque au Moyen-Age". Actes du Congrès international tenu à Trieste du ler au 3 Octobre 1997, Étude Balkaniques, Cahier Pierre Belon 6-1999, σ.87-101. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "παιδιά-παπούδες" της Μακεδονίας: by Keith, Brown Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 81 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 83-163 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Semaines Philippopolitaines de l'histoire et de la culture Thrace (4-19 Οκτωβρίου 1976) / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 16 (1976) 351-356 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek Merchants in Victorian England by Χατζηιωάννου, Μαρία Χριστίνα Publication: Surrey: Ashgate, 2009 . 14 σ. , Τόμος "Greek Diaspora an Migration since 1700", σ. 45-60 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τέλος της αρχαιότητος και η αρχή του μεσαίωνα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 . 20 σ. , Τόμος "Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό": Τόμος Α΄, σ. 188-207 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανική κοινωνική ιστορία: by Γκαρά, Ελένη Publication: Αθήνα: Κριτική, 2008 . 26 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική και οθωμανική ιστορία στην ελληνική ιστοριογραφία by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα: Κριτική, 2008 . 13 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Continuity and Change in Contemporary Greek Historiography. by Κιτροέφ, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: SAGE-ΕΛΙΑΜΕΠ, 1990 . 30 σ. , Τόμος "Modern Greece: Nationalism & Nationality", σ. 143-172 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ιστοριογραφικό ταξίδι στη χώρα του Γκιούλιβερ: by Σφήκας, Θανάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα, 2007 . 25 σ. , Τόμος: "Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μία αποτίμηση. Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις", σ.157-182. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonians and Southern Greeks: by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2011 . 22 σ. , Τόμος "Macedonian identities through time", σ. 53-74 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha