Το παιχνίδι με την ιστορία (επίκαιρες αναφορές) / by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1994 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Το παιχνίδι με την ιστορία. Ιδεολογικά στερεότυπα και υποκειμενισμός στην ιστοριογραφία", σ. 55-81. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι στη σλαβική σχολική ιστοριογραφία / by Βούρη, Σοφία Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 299-326. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεθοδολογικές σκέψεις για μιαν ιστορική προσέγγιση του Ολοκαυτώματος: by Σπένγκλερ-Αξιοπούλου, Μπάρμπαρα Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 1995 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Πρακτικά του Α' Συμποσίου ιστορίας. Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια. Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοεμβρίου 1991", σ. 175-184. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών στη βουλγαρική ειδησεογραφία και ιστοριογραφία. by Δόβας, Νικόλαος Ιωάννης Publication: Χ.τ.: Κυριακίδη Αφοί, 1995 . 26 σ. , Τόμος "Επιστημονικό συμπόσιο Χριστιανική Μακεδονία: Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών", σ. 215-240 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος των Βυζαντινών. by Βασιλικοπούλου, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 13 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 1303-1315 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Balgarskata istoriograija za garcite v Plovdiv. by Tankova, Vassilka Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 13 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 165-177 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The image of Macedonia as found in Byzantine historians / by Irmscher, Johannes Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 11 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ. 50-60. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonians in eleventh-and twelfth-century Byzantine historiography / by Smythe, Dion C. Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 10 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ. 69-78. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μάχη των Γιαννιτσών στις 19 και 20 Οκτωβρίου 1912 σύμφωνα με την τουρκική ιστοριογραφία / by Μήτσου, Κ. Β. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 215-225. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγώνας στη γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία / by Κωφός, Ευάγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 39 σ. , Τόμος "Ο Μακεδονικός αγώνας: Συμπόσιο (1984)", σ.279-317 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The historiographical Origins of Macedonian Staatsrecht / by Errington, Malcolm R. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το τρίτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1977, σ. 89-101. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Some remarks on Soviet historiography of Ancient Macedonia nd Alexander the Great / by Rubinsohn, Zeev Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 525-540. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία και οι χρήσεις της / by Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2007 . 11 σ. , Άρθρο από το "Η αποδόμηση του εθνικού κράτους και της ιστορίας του", σ. 11-21 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες και νότιοι Έλληνες: by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 30 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.65-94 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσεγγίζοντας πολιτισμικές ταυτότητες στον ρωμαϊκό κόσμο: by Κουλακιώτης, Ηλίας Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 38 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.95-133 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία των Σέρβων, 1870-1941: by Κατσάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 27 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.211-238 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποιος μπορεί να γιατρέψει μια ραγισμένη καρδιά;: by Aarbakke, Vemund Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 38 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.239-277 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποια «Μακεδονία για τους Μακεδόνες»; Πολιτική και ιστορία στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία. by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 38 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.278-295 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατευθύνσεις της σύγχρονης σλαβομακεδονικής ιστοριογραφίας. by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 21 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.296-316 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρώτη μνεία Αλβανών στις βυζαντινές πηγές. by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 6 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.191-196 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha