Η μάμμη: by Richebourg, Emile Publication: Cairo: Σταύρου, Ιάκωβος Σ., 1891 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι. Τόμος Α΄: σ. 222. Τόμος Β΄: σ. 239. Τόμος Γ΄: σ. 231, εκδ. 1892. Στο τέλος υπάρχει κατάλογος Συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Τα εκατομμύρια του Ζοράμη: by Richebourg, Emile Publication: Cairo: Σωτηρίου, Κ και Πάτσικος, Χ., 1891 . 1197 σ. , Στη σ. 3 σφραγίδα «2α ομάς Προσκόπων Τ.Ε. Πτολεμαίου». το τέλος υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μίτσα: Άσπρα και μώβ γράμματα: by Γιούλης, Αλέκος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, CAIRO: Εκδόσεις «Ραδιό», 1933 . 143 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανόσιος έρως:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ταχυδρόμος (Αλεξανδρείας)., 1897 . 2 τ. , 2 τόμοι μαζί δεμένοι. όμ΄. Α΄, σ. (2)+400. Τόμ. Β΄, σ. 396 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αποστόλης Κάρλας. by Χαλδαίος, Κ. Publication: Πειραιάς: Μυτιληναίος, Νίκος Ε., 1935 . 280 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα και σφραγίδα « Βιβλιοθήκη Ιωάννου Κ. Φωτίου». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Οι Άθλιοι. by Hugo, Victor Publication: Wien: χ.ε., 1862 . 4 τ. , Τόμ. τέσσερις μαζί δεμένοι ανά 2. Τόμ. Α΄, σ. (6)+283. Τόμ. Β΄, σ. (2)+384. Τόμ. Γ΄, 1863, σ. 3-267. Τόμ. Δ΄, σ. 3-263 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο νόθος του Μολεόν:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ομόνοια, 1889 . 3 τ. , Τόμ.Α΄, σ. (4)+247. Τόμ.Β΄, σ. (4)+193. Τόμ.Γ΄, σ. (4)+170 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η κιβδηλεία ήτοι μία αληθής ιστορία των ημερών μας. by Ξένος, Στέφανος Publication: London: Wertheimer and Co, 1859 . 2 τ.: , Τόμ. Α΄: σ. 248+μστ΄+(260). Τόμ. Β΄: σ. 299+(24) | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αννίκα: by Λεοντής, Απόστολος Π. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1937 . 260 σ.: , Πειέχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νιρβάνα: by Κολέτσος, Ευάγγελος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1961 . 123 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βοσκός και πρόβατα: Τόμος Α΄: by Γκίκας, Ιω. Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1920 . 251 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι Αθ.του Όθωνος: by Δημητρακόπουλος, Πολύβιος Τ. Publication: Αθήνα: Άγκυρα, . 287 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ωραία ποιμενίς: Ήτοι σκηναί εν Ελλάδι κατά τας παραμονάς της εξώσεως του Όθωνος: Μυθιστόρημα πρωτότυπον εις τόμους δύο: by Χριστοφορίδης, Μιλτιάδης Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ομόνοια, 1891 . 263 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στον πόλεμο του 1913. by Νικουλάκος, Π. Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1938 . 153 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι καταδικασμένοι: by Ιννίνος, Αντώνης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1957 . 201 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όνειρα κάτω από ένα κομμάτι ουρανό. by Ιννίνος, Αντώνης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1946 . 131 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λαός των Μουνούχων. by Τανάλιας, Δήμος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1923 . 124 σ.; , Περιέχει τη σφραγίδα: «Αβερώφειον Γυμνασίον της Τοσιτσαίας Σχολής εν Αλεξάνδρεια». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γύρος της οικίας: by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1903 . 160 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυναίκα πού ξαναβρήκε το δρόμο της: by Κολέτσος, Ευάγγελος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1958 . 116 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραέα στη σελίδα 1. Περιέχει σφραγίδα από τη «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1958 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Το μνήμα της γρηάς. by Βέλας, Ανδρέας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1945 . 173 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha