Μαριάμπας. by Σκαρίμπας, Γιάννης Publication: Αθήνα: Παπαδογιάννης, Κ. Σ., 1935 . 158 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Γενίτσεροι, μυθιστορικόν διήγημα του Κ. Αλφόνσου Ρωγήρου, μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού. by Roger, Alphonse Publication: Σμύρνη: Αμάλθειας, Τυπογραφείο της, 1843 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α', σ. 228. Λείπει η σελ. τίτλου. Τόμος Β', σ. 219. Λείπουν οι σ. 215-219. Γκίνης-Μέξας Β' 3862. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι γενίτσεροι: by Roger, Alphonse Publication: Σμύρνη: Αμάλθειας, Τυπογραφείο της, 1843 . 214 σ. , Τόμος 2ος | βιβλιοδετημένο με τον πρώτο τόμο. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1843 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η υπ' αριθμόν 113 δικογραφία εκ του γαλλικού. by Caboriau, Emile Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιωάννης Κ., 1889 . 651 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ηρωϊκοί φίλοι: by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1917 . 208 σ.: , Σφραγίδες: «Daphotis Frères-Librairie Hellénique "Le Phoinix" Alexandrie (Egypte)». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes d'une voyageuse en Turquie: by Tinayre, Marcelle Publication: Paris: Calmann-Lévy, . (6)+396 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκείνοι πού δέν πολέμησαν: by Ιννίνος, Αντώνης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1945 . 218 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κόμης Μόντε-Χρήστος: by Dumas, Alexandre Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Αλεξανδρείας (Εφημερίδα), 1882 . 708 σ.: , Επίτομο. Από τον τρίτο τόμο συνεμφανίζονται ως εκδότες οι "Ι. Πολίτης και Μ. Μουκάκος". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή-Πασά. by Ράμφος, Κ. Publication: Αθήνα: Τέκνων Ανδρέα Κορομηλά, 1862 . (2)+β΄+β΄+(2)+272 σ.: , Δεμένο μαζί με άλλο. Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρείας, με διάφορα κτητορικά σημειώματα. | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι πυρποληταί Ινδοί. Μετάφρασις εκ του γαλλικού by Brehad, Alfred de Publication: Cairo: Ελληνικό Τυπογραφείο, 1891 . 526 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Από τη βιβλιοθήκη του Γεωργίου Αβέρωφ. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικό του 43. by Μπεράτης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 1946 . 163 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέρ' απ΄ το καλό και το κακό: by Νικολαΐδης, Νίκος Publication: Κύπρος: Νικολαΐδης, Ν., 1940 . 166 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανακάλυψις της Αμερικής: by Campe, Joachim Heinrich Publication: Αθήνα: Βασιλική Τυπογραφία, 1841 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α', σ. 292. Τόμος Β', σ. 250. Γκίνης-Μέξας 3423. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μοδιστρούλες. by Kock, Charles Paul de Publication: Αθήνα: Ζαννουδάκης, Π. Ε., . 241 σ.: , Είναι ομούδεμένο με τον «Γενικό ετήσιο οδηγό της Ελλάδος...». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ξένος. by Ρουσσιά, Μαρία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τσούμας, Κώστας, 1951 . 116 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το στραβόξυλο: by Νικολαΐδης, Νίκος Publication: Κύπρος: Λεμεσός, 1922 . 270 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Escape from the Balkans. by Padev, Michael Publication: London, Toronto: Cassell and Company, 1943 . 256 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ροβίνος Χόοδ ο ευπατρίδης: by Dumas, Alexandre Publication: Κωνσταντινούπολη: Νομισματίδης και Σας, 1889 . 311+ζ΄ σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γαμήλιος έρως: by Guizot, Μ. Publication: Αθήνα: Καρυοφύλλης, Γεώργιος, 1860 . 88 σ. , Γκίνης-Μέξας 8327. Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κατσαντώνης, κλέφτικον επεισόδιον ή ελληνικόν μυθιστόρημα. by Ράμφος, Κ. Publication: Αθήνα: Τέκνων Ανδρέα Κορομηλά, 1862 . 2 χ.α.+106 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha