Εικοστός αιώνας: by Αξιώτη, Μέλπω Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 1946 . 131 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γκρέμισμα ενός θεού. by Βαξεβανάκης, Κώστας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1964 . 127 σ. , Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Λείπουν οι σελ. 1-2. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παλμός της ζωής μας: by Βοίσκου, Ελένη Α. Publication: Cairo: Societé l'Art Graphique, 1956 . 203+xxvii+(3) σ.: , Σφραγίδα σ.1: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα στη σ. 1. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πλανήτης σκοτεινιάζει: by Δόξας, Άγγελος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1946 . 198 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Καλόγεροι στις φλόγες. by Φλεγύας, Δείμος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1963 . 127 σ. , Υπάρχει υπογραφή του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νύν απολύεις...: by Φλεγύας, Δείμος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βίας, 1956 . 151 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλυσίδες: by Χατζηνάκου, Μαρία Publication: Αθήνα: Φίλοι του Βιβλίου, Οι, 1946 . 157 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία φωνή απ' τα περασμένα: by Μάρβα, Λουκία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1946 . 199 σ. , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λυγερή: by Καρκαβίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ., 1920 . 180 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στο μονοπάτι της χαράς: by Κολέτσος, Ευάγγελος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1959 . 148 σ. , Στη σ. 1. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αιγυπτία βασιλόπαις: by Ebers, G. Publication: Αθήνα: Παπαλεξανδρής, Θ., 1875 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι. Τόμ Α΄: σ. (6)+κβ΄+(2)+238. Τόμ. Β΄: σ. 310. Τόμ. Γ΄: σ. 323 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ο Πύργος του Μπούλκλεϋ. by Λεοντής, Απόστολος Π. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ταχυδρόμος (Αλεξανδρείας)., 1931 . 135 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα σκάνδαλο στην αυλή του Ράμεση: by Μαραγκός, Τρύφων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1938 . 89 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ασπασία: Βίος καλλιτεχνών και έρως εν τη πάλαι Ελλάδι: by Hamerling, Robert Publication: Αθήνα: Βίλμπεργ, Κάρολος, 1888 . 3 τ.: , Οι τρεις τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμ. Α΄: σ. viii+286. Τόμ. Β΄: σ. (4)+264. Τόμ. Γ΄: σ. (4)+264 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ο Χριστόφορος ή το ναυάγιον και η διάσωσις. by Μελάς, Λέων Publication: Αθήνα: Λαμπρινίδης, Αντώνιος, 1872 . 216 σ. , Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ναουΐα: by Παπαδόπουλος, Σόλων Ε. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1951 . 95 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μάρτυρες: by Chateaubriand, François-René vicomte De Publication: Σμύρνη: Μαρκόπουλος, Π., 1866 . 408 σ. , Περιέχει σφραγίδες του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σωτήρες. by Πιερίδης, Γιάγκος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1929 . 151 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναύαρχος Μιαούλης: by Μελάς, Σπύρος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1932 . 608 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον & Χαρτοπωλείον Γεωργ. Τολμίδη». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστομένης και Γόργος υπό Αυγούστου Αλφονταίνου. Μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού υπό Γ. Λασάνη κατά το 1820. ΄Ηδη δε ανατυπωθέν με τινάς μικράς περί το λεκτικόν μεταβολάς ως επιφυλλίς του Φιλοπάτριδος και εκδιδόμενον εις βιβλίον δαπάνη Ιωάννου Αγγελοπούλου. Μέρος Α΄ και Β΄. by Lafontaine, August Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1858 . 2 τ. , Δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμ.1, Μέρος Α΄, Ακέφαλο, σ. ια΄+1λ.+192. Τόμ.2, Μέρος Β΄, σ. 212. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Γ/7466. 1η εκδ., Μόσχα, 1820, στην Ε.Θ. IV-136-239. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha