Τα τετράδια του Ίλιντεν / by Δραγούμης, Ίων Publication: Αθήνα: Πετσίβας, 2000 . π'+736 σ.: , Στη σ. 726 περίληψη στα γαλλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εποποιΐα της επαναστάσεως της ΄Ηλιντεν: by Dinef, Ag. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . (2)+92 φ. , Δακτυλόγραφο. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turski dokumenti za Ilindenskoto vostanie=Documents turcs: by Stojanovski, Aleksandar Publication: Skopje: Archives de Macedoine (Republic), 1993 . 223 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turski dokumenti za Ilindenskoto vostanie od sultanskiot fond "Jild'z"=Documents turcs sur lΊnsurrection de St. Elie provenants du fonds d'archives du Sultan "Yild'z". by Gjorgiev, Draghi Publication: Skopje: Archives de Macedoine (Republic), 1997 . 212 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ilinden 1903: by Apostolski, Mihailo Publication: Skopje: Institut Nacionalna Istorija=Institute for National History, 1970 . 667 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kniga za Ilinden:   Publication: Skopje: Institut Nacionalna Istorija=Institute for National History, 1969 . 336 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' insurrezione di Ilinden e i suoi artefici by Nurigiani, Giorgio Publication: Rome: χ.ε., 1968 . 31 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zverstvata pri potusavaneto na Ilindensko-preobrazenskoto vastanie by Velickob, Jordan Publication: Sofija: Izdatelstvo na Otecestvenija Front, 1987 . 170 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Osemdeset godini ilindensko-preobrazensko vastanie   Publication: Sofija: Izdatelstvo na Balgarskata Akademija na Naukite., 1988 . 573 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The International cospiracy against Macedonia:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1993 . 79 σ.: , Δωρεά Νικολάου Δεσύλλα Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ημερολόγιο του Ίλιντεν 1901-1903 by Τσακαλάρωφ, Βασίλης Publication: Αθήνα: Πετσίβας, 2010 . 670 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha