Δρομολόγιον της Ελληνικής χερσονήσου : by Ζώτος Μολοσσός, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1878 . 3 τ. : , ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική της Ελλάδος και η επανάστασις του 1878 εν Μακεδονία,Ηπείρω και Θεσσαλία: by Σειζάνης, Μιλτιάδης Δ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Αθηναΐδος, 1878 . (6)+iiii+410 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Voyage dans la Grèce / by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Paris: Chez Firmin Didot, Pere et Fils, 1820 . 5 τ.: , Σ' όλους τους τόμους: Ex libris της «Bibliothèque de Monsieur le Compte Frédéric de Pourtalès». Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την τουρκοκρατίαν : by Τσοπότος, Δ.Κ. Publication: Βέροια: Τυπ. της εφημερίδος η Θεσσαλία, 1912 . 273 σ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αφιερωτήρια των Τουραχανιδών (η ελληνική μετάφραση) / by Γουλούλης, Σταύρος Γ. Publication: Λάρισα: Αρχεία Νομού Λάρισας, 2003 . 214 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίνακες οδοιπορικοί Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου συνταχθέντες εκ διαφόρων πηγών /   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878 . 55 σ. 15x11 εκ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας / by Isambert, Émile Publication: Αθήνα: Τυπ. Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878 . κζ+5λ.+317 σ. , [ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ] | Τίτλος Πρωτοτύπου: Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l' orient, Paris 1873 Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 εν Θεσσαλία / by Gonzaga, Maurizio Publication: Αθήνα: Τύποις Υπουργείου Στρατιωτικών, 1906 . 173+(4) σ. ; 20x14 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα εν Ηπείρω και Θεσσαλία / by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ανδρεου Κορομήλα, 1882 . (3)+123 σ. ; , Υπάρχει και σε φωτοτυπική ανατύπωση. VI-177-472. 23x15 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Chez les Grecs de Turquie : by Launay, L. de Publication: Paris: Edouard Cornely, Librairie d'Education Moderne, 1897 . xvii+236 σ.: Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας / by Σχινάς, Νικόλαος Θ. Publication: Αθήνα: Τύποις "Messager d' Athènes", 1886 . 4 τ.; , Τόμος 1-3: Συνεχόμενη σελιδαρίθμηση. | Υπάρχει ψηφιοποιημένο Για τον Δ΄τόμο βλέπε Ε.Θ.ΧΙ-249-181 Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτικώτατα οδοιπορικά των Νέων Ελληνικών Χωρών Θεσσαλίας και Ηπείρου / by Στορνάρης, Κ.Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1881 . 27 σ. ; Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Twixt Greek and Turk : or Jottings during a journey through Thessaly, Macedonia, and Epirus, in the autumn of 1880 / by Chirol, Μ. Valentine Publication: London: William Blackwood and Sons, 1881 . viii+276 σ.: 20x14 εκ. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φάλαγξ Θεσσαλο-Μακεδονο-Θρακών κατά την επανάστασιν   Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2007 . 34 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θρακικά", 16 (1941) 396-399. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος ορεογραφική και υδρογραφική έκθεσις των κοιλάδων Πηνειού και Θυαμίδος / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879 . 22 σ. ; Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικός κανονισμός αφορών την διεύθυνσιν των εν Θεσσαλία και Μακεδονία κτημάτων της Αυτού Εξοχότητος του Χρηστάκη Εφένδη Ζωγράφου   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1877 . 15 σ. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βλάχοι της Μακεδονίας Θεσσαλίας και Ηπείρου / by Χρυσοχόου, Αθανάσιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 23 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάγραμμα των χρονικών της νεολιθικής έρευνας στην νότια Βαλκανική από το 1984 κ. εξ. / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 42 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 228-267 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Θεσσαλομακεδονικοί θεοί των Καθαρμών και η μακεδονική γιορτή ξανδικά / by Χρυσοστόμου, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 34 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 175-208 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Beitrag zur Topographie Nord-Griechenlands in der Spätbyzantinischen Zeit / by Hrochovà, Vera Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 19 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΑ' (1971) 376-394 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha