Δρομολόγιον της Ελληνικής χερσονήσου : by Ζώτος Μολοσσός, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1878 . 3 τ. : , ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 21x14 εκ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Voyage dans la Grèce / by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Paris: Chez Firmin Didot, Pere et Fils, 1820 . 5 τ.: , Σ' όλους τους τόμους: Ex libris της «Bibliothèque de Monsieur le Compte Frédéric de Pourtalès». Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Οροθετική γραμμή.] by Σχινάς, Νικόλαος Θ. Publication: Αθήνα: Messager d'Athènes, 1886 . 11-274+10 λ. σ. , Αντίτυπο ακέφαλο: Λείπουν οι σσ.1-10. Βιβλιογραφία: Μπάκανος 205 Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίνακες οδοιπορικοί Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου συνταχθέντες εκ διαφόρων πηγών /   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878 . 55 σ. 15x11 εκ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας / by Isambert, Émile Publication: Αθήνα: Τυπ. Ελληνικής Ανεξαρτησίας, 1878 . κζ+5λ.+317 σ. , [ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟ] | Τίτλος Πρωτοτύπου: Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l' orient, Paris 1873 Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 εν Θεσσαλία / by Gonzaga, Maurizio Publication: Αθήνα: Τύποις Υπουργείου Στρατιωτικών, 1906 . 173+(4) σ. ; 20x14 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα εν Ηπείρω και Θεσσαλία / by Καραπάνος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ανδρεου Κορομήλα, 1882 . (3)+123 σ. ; , Υπάρχει και σε φωτοτυπική ανατύπωση. VI-177-472. 23x15 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Chez les Grecs de Turquie : by Launay, L. de Publication: Paris: Edouard Cornely, Librairie d'Education Moderne, 1897 . xvii+236 σ.: Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας / by Σχινάς, Νικόλαος Θ. Publication: Αθήνα: Τύποις "Messager d' Athènes", 1886 . 4 τ.; , Τόμος 1-3: Συνεχόμενη σελιδαρίθμηση. | Υπάρχει ψηφιοποιημένο Για τον Δ΄τόμο βλέπε Ε.Θ.ΧΙ-249-181 Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτικώτατα οδοιπορικά των Νέων Ελληνικών Χωρών Θεσσαλίας και Ηπείρου / by Στορνάρης, Κ.Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1881 . 27 σ. ; Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Impressions d'un philhellene en 1897 by Mollin, Paul Publication: Paris: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1897 . 47 σ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Twixt Greek and Turk : or Jottings during a journey through Thessaly, Macedonia, and Epirus, in the autumn of 1880 / by Chirol, Μ. Valentine Publication: London: William Blackwood and Sons, 1881 . viii+276 σ.: 20x14 εκ. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος ορεογραφική και υδρογραφική έκθεσις των κοιλάδων Πηνειού και Θυαμίδος / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879 . 22 σ. ; Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικός κανονισμός αφορών την διεύθυνσιν των εν Θεσσαλία και Μακεδονία κτημάτων της Αυτού Εξοχότητος του Χρηστάκη Εφένδη Ζωγράφου   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1877 . 15 σ. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφικά: Περί των πληθυσμών Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας   Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1878 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 2, τχ.3 (1878) σ. 224-229. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απογραφικαί σημειώσεις Ηπείρου και Θεσσαλίας   Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1878 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 2, τχ.2 (1878) σ. 150-151 Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Catalogue de la Mission de Macédoine et de Thessalie / by Heuzey, Léon Publication: Paris : M. Lévy frères, 1862 . 33 σ. ; 17x11 εκ. Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεωτάτη της Θεσσαλίας χωρογραφία συνταχθείσα κατ΄ ιδιαιτέραν τινα μέθοδον γεωγραφικώς και περιηγητικώς / by Λεονάρδος, Ιωάννης Publication: Εν Πέστη της Ουγγαρίας : Εκ του Ελληνικού Τυπ. του Ευγενούς Τράττνερ τε και Καρολίου, 1836 . ιδ΄+190+24χ.α. σ. ; Date:1836 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Ν. Κατσαρός εκ Τυρνάβου της Θεσσαλίας   Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονομάχων "Ο Παύλος Μελάς", 1929 . 1 σ. : , Φωτογραφία και άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.8 (1929) σ.13 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha