Ο θεσμός της Πατριαρχικής Εξαρχίας: 14ος-19ος αιώνας / by Παΐζη-Αποστολοπούλου, Μάχη Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1995 . 283 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελευθέρα ζώνη Θεσσαλονίκης: by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1933 . 79 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Νέαι πηγαί των θεσμών του Αγίου Όρους / by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2011 . ix+9+ιε'+184 σ. ; 24x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Εγνωσμένων αριστερών θεωριών και αλλοπροσάλλων φρονημάτων": Ο καθηγητής κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αβροτέλης Ελευθερόπουλος και τα όρια ανοχής στην ελευθερία της ακαδημαϊκής έκφρασης / by Τσιρώνης, Θεοδόσης Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Έθνος, κράτος και πολιτική: Μελέτες νεοελληνικής ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο", σ. 303-328. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου (συνέχεια εκ του τόμου ΙΔ΄ σ.314) / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 86 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 15-101 | Για το πρώτο μέρος βλ. ΧΙ-284-368 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου : by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 61 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-1965) 1-61 | Για το πρώτο μέρος βλ. ΧΙ-284-368 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πολιτική και εκκλησιαστική διοίκηση της βυζαντινής Θεσσαλονίκης από το 1300 έως το 1341. Θεσμοί και πρόσωπα / by Νταγιούκλας, Σταύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 23 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 30 (1995-96) 115-136 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επιγραφικές μαρτυρίες για τους θεσμούς της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη ρωμαιοκρατία / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 14 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ (1982) 295-308 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 85 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 232-314 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω. by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1927 . 38 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα:   Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 607 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γέννηση μιας πρωτεύουσας : by Dagron, Gilbert Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2000 . 675 σ.: 25x18 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτες παρατηρήσεις για την εξέλιξη των θεσμών της Θεσσαλονίκης στην αυγή του Μεσαίωνα : by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2006 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 26 (2006) 33-62. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυκλαδικά : by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 . 17 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 40 (1989) 339-356 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο Ελληνικό βασίλειο: by Μουζάκης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης : Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)", σ.35-63. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεώτερη Ελλάδα 1844-1936 / by Πετρίδης, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1984 . 559 σ. ; 21x14 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίδρυση και εδραίωση του Μακεδονικού βασιλείου: Κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί / by Hammond, Ν. G. L. Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 8 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 80-88 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The establishment and consolidation of the Kingdom of Macedonia: Social and political institutions / by Hammond, Ν. G. L. Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 10 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p.78-88 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από το 1204 ώς την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Θεσμοί -Κοινωνία -Οικονομία / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 15 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 318-332 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From 1204 to the capture of Thessalonike by the Turks. Institutions, society, economy / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 14 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 318-331 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha