Το Άγιον Όρος από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο Ελληνικό βασίλειο: by Μουζάκης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης : Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)", σ.35-63. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεώτερη Ελλάδα 1844-1936 / by Πετρίδης, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1984 . 559 σ. ; 21x14 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίδρυση και εδραίωση του Μακεδονικού βασιλείου: Κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί / by Hammond, Ν. G. L. Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 8 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 80-88 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The establishment and consolidation of the Kingdom of Macedonia: Social and political institutions / by Hammond, Ν. G. L. Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 10 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p.78-88 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από το 1204 ώς την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Θεσμοί -Κοινωνία -Οικονομία / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 15 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 318-332 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From 1204 to the capture of Thessalonike by the Turks. Institutions, society, economy / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 14 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 318-331 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Provincia Macedonia: Θεσμοί ιδιωτικού δικαίου στη Μακεδονία επί ρωμαιοκρατίας / by Γιούνη, Μαρία Σ. Publication: Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000 . 349 σ.: 24x17 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσμοί και τοπική αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη διαχρονικά: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, 24 & 25 Νοεμβρίου 2005   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 88 σ.: 29x24 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μαρτύριον του Αγίου Δημητρίου: Χωρικές και θεσμικές λειτουργίες της ύστερης ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης / by Δρακούλης, Δημήτρης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θεσμοί και τοπική αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη διαχρονικά: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, 24 & 25 Νοεμβρίου 2005", σ. 18-25. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις για τη λειτουργία του θεσμού των "καθολικών κριτών" βάσει των εγγράφων Ι. Μονών του Αγίου Όρους (14ος-15ος αι.) / by Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 411-424. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη συζήτηση για τα προνόμια της πόλης της Θεσσαλονίκης κατά τη βυζαντινή εποχή. Το δικαστικό προνόμιο του Αρχιεπισκόπου / by Παπαδάτου, Δάφνη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 425-434. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφη συμφωνία αδελφοποιΐας τον 17ο αιώνα (Οικονομικές και άλλες διαστάσεις του δεσμού) / by Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1985 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός της πολιτοφυλακής στις βενετικές κτήσεις του ελληνικού χώρου (16ος -18ος αι.) / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1987 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 61-68 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια πρώτη προσέγγιση στη μελέτη του βυζαντινού θεσμού της πρόνοιας: Οι προνοιάριοι / by Μανιάτη-Κοκκίνη, Τριανταφυλλίτσα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1988 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 47-60 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 144 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 2 (1970) 1-144 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha