Ο θεσμός της δουλείας by Lengellé, Maurice Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1965 . 120 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: LΈsclavage Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαζακότ, Ιτζαρέ, συνοικισμοί: by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1997 . 13 σ.; , Τόμος Συμπόσιο "Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα", σ. 300-313 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο συνοδικός θεσμός εις την Εκκλησίαν Θεσσαλονίκης (ΙΑ΄-ΙΕ΄ αιώνες) by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 27 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.43-70 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσμικές υποδομές με ειδική αναφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. by Ζάικος, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 29 σ.: , Τόμος "Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων", σ. 17-45 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσμοί ιδιωτικού δικαίου με βάση τα έγγραφα του Αρχείου της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Τζωρτζάκη-Τζαρίδου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 13 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ι.Μ. Βλατάδων", σ.145-157 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Εγνωσμένων αριστερών θεωριών και αλλοπροσάλλων φρονημάτων": Ο καθηγητής κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αβροτέλης Ελευθερόπουλος και τα όρια ανοχής στην ελευθερία της ακαδημαϊκής έκφρασης / by Τσιρώνης, Θεοδόσης Publication: Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Έθνος, κράτος και πολιτική: Μελέτες νεοελληνικής ιστορίας αφιερωμένες στον Γιάννη Σ. Κολιόπουλο", σ. 303-328. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου (συνέχεια εκ του τόμου ΙΔ΄ σ.314) / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 86 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 15-101 | Για το πρώτο μέρος βλ. ΧΙ-284-368 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου : by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 61 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-1965) 1-61 | Για το πρώτο μέρος βλ. ΧΙ-284-368 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οικονομία και θεσμοί. Από την προπολεμική "βιωσιμότητα" στη μεταπολεμική "εκβιομηχάνιση". by Σταθάκης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Καστανιώτης, 2003 . 19 σ. , Τόμος "Η Ελλάδα '36-'49: Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο", σ. 351-369 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλεπιδράσεις στους οικογενειακούς θεσμούς Ελλήνων και Βουλγάρων στη Θράκη by Αλεξάκης, Ελευθέριος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1979 . 15 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 25-40 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της καταγωγής του θεσμού των ελληνικών κοινοτήτων επί τουρκοκρατίας. by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1979 . 7 σ. , Τόμος Η ελληνική παράδοση, σ. 16-22 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι θεσμοί παρ' Έλλησιν: by Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 45 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική και εκκλησιαστική διοίκηση της βυζαντινής Θεσσαλονίκης από το 1300 έως το 1341. Θεσμοί και πρόσωπα / by Νταγιούκλας, Σταύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 23 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 30 (1995-96) 115-136 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επιγραφικές μαρτυρίες για τους θεσμούς της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη ρωμαιοκρατία / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 14 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ (1982) 295-308 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μακεδονική πόλις από της εμφανίσεώς της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 85 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 232-314 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω. by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1927 . 38 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα:   Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 607 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γέννηση μιας πρωτεύουσας : by Dagron, Gilbert Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2000 . 675 σ.: 25x18 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτες παρατηρήσεις για την εξέλιξη των θεσμών της Θεσσαλονίκης στην αυγή του Μεσαίωνα : by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2006 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 26 (2006) 33-62. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυκλαδικά : by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 . 17 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 40 (1989) 339-356 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha