Έστι εκ της Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ες την Μακεδονίην (Ηρόδ. V, 17) / by Παπαγεωργίου, Μαρία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 22 σ. , Αρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 10 (1970) 1-22 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η περιοχή της Δράμας στην "Ιστορίην" του Ηροδότου (Ηδωνίς και Ηδωνοί) / by Σπυρόπουλος, Ηλίας Σ. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης, Δράμα 18-22 Μαΐου 1994", σ. 219-228. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία και οι Μακεδόνες στη γραμματειακή παράδοση του 5ου αιώνα όψεις του "άλλου"; Η περίπτωση του Ηρόδοτου. by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 8 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 23-30 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aminta Ι, Alessandro Ι e gli "Hyparchoi" in Erodoto. by Tripodi, Bruno Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 19 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 67-85 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Φρύγες του Ηροδότου στη Μακεδονία. by Κόρτη-Κόντη, Στέφη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 9 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 133-141 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυναίκα του Κανδαύλη / by Κακριδής, Ι. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 14 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.1 (1952) 1-14 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Connaissance du monde et representations de I’espace dans Hérodote / by Lachenaud, G. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 18 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 42-60 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ηρόδοτος στις Παρεκβολές του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, στον Διονύσιο τον Περιηγητή / by Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Αλεξάνδρα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 43 (1993) 13-28 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ερμηνεία της αύξησης της δύναμης του ελληνικού στον Ηρόδοτο (1.56-8) και στον Θουκυδίδη (1.3) : σύμπτωση ή επίδραση; / by Ζωγράφου-Λύρα, Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 35 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.58 (2008) 201-236 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διώρυγα του Ξέρξη κατά τον Ηρόδοτο / by Αυγολούπης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2007 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.52-53 (2007-08), 223-230 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης για τη Θράκη / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1982 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 (1983), σ. 93-97 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πρασιάς λίμνη ένθα ο Ηρόδοτος ελέγχεται σφαλλόμενος επί των νεωτέρων / by Χρυσοχόος, Μ. Θ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1893 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", Έτος 15, τχ. 10 (1893) σ. 721-736 Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πρασιάς λίμνη ένθα ο Ηρόδοτος ελέγχεται σφαλλόμενος επί των νεωτέρων / by Χρυσοχόος, Μ. Θ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1893 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", Έτος 15, τχ. 11 (1893) σ. 801-813 Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha