1 2 3 4 5 6 Next >>
Από την αρχαία Μακεδονία by Παπαρουσσοπούλου, Αθανασία Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1992 . 66 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δωδεκάνησα: by Ταρσούλη, Αθηνά Publication: Αθήνα: Άλφα, Ι. Μ. Σκαζίκης, 1947 . 334 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομικά έθιμα της νήσου Καρπάθου της Δωδεκανήσου ήτοι παλαιαί τοπικαί συνήθειαι περί του οικογενειακού θεσμού των πρωτοτοκίων, περί χρεωστικών συναλλαγών, πτωχεύσεων κλπ. εις ά προστίθενται και τα εν τη λοιπή Δωδεκανήσω επικρατούντα παρόμοια άγραφα έθιμα εν αντιπαραβολή προς τα εν τη κυρίως Ελλάδι και ταις νήσοις αυτής ισχύοντα άλλοτε συγγενή Επιτόπια έθιμα by Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μιχαήλ. Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1926 . 165 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καθ Όμηρον οικιακός βίος. by Ραγκαβής, Κλέων Publication: Leipzig: Ανατολική Τυπογραφία Γ. Δρουγουλίνου, 1883 . xvii+224 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Παραδόσεις. Μέρος Β. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 717+(6) φύλ σ.: Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζωή και παράδοση των Σαρακατσαναίων: by Μακρής, Ευριπίδης Publication: Ιωάννινα: Θεοδωρίδης, 1997 . 352 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήθη-έθιμα και δοξασίες του λαού μας. Τόμος Ε'. by Ξηροτύρης, Ζάχος Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1997 . 160 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Γούρδονος και το Αραβανί. by Καραμπόδος, Βασίλειος Publication: Κωνσταντινούπολη: Κωνσταντινόπουλος, Μ., 1948 . 96 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήθη -έθιμα-δοξασίες και βιώματα του λαού μας. by Ξηροτύρης, Ζάχος Ν. Publication: Αθήνα: Καράλης, Νικήτας, 1998 . 160 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράδοση-λατρεία στην Αύρα Καλαμπάκας. by Ρακοβαλής, Αθανάσιος Publication: Ασπροβάλτα: Μέλισσα, . 128 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les pays d'Albanie et leur histoire. by Gibert, Frédéric Publication: Paris: Librairie Ρ. Rosier, 1914 . vi+320 σ.; Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γάμος παρά Ρωμαίοις. by Φαρμάς, Φοίβος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1929 . 134 σ. , Σφραγίδες: «Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσίτσαιας Σχολής Αλεξάνδρεια». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Ιστορία συνοπτική της Ελλάδος διηρημένη εις τεσσάρα μέρη ών το Α΄: Περιέχει εν συντόμω την γεωγραφίαν της Ελλάδος. Το Β΄: την ιστορίαν των διαφόρων βασιλείων και πολιτειών αυτής. Το Γ΄: Μίαν είδησιν περί θρησκείας, νόμων, αγώνων και εθίμων των Ελλήνων. Το δε Δ΄: by Παπαευθυμίου, Βασίλειος Publication: Wien: Νέα Τυπογραφία, 1807 . xxiii+(1)+386+(4) σ. , Λείπουν 6 σελ. από το τέλος, ένας πίνακας και ένα πτυσσόμενος χάρτης. Γκίνης-Μέξας 472. ίλιππος Ηλιού 1807.35. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια-Χοροί-Έθιμα των Σαρακατσάνων. by Τσαούσης, Βασίλειος Γ. Publication: Αθήνα: Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων Σερρών, 1998 . 341 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατά το Παγγαίον χώρα, Λακκοβηκίων: by Γούσιος, Αστέριος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Καπάνι, 1999 . κθ+11χα.+112+4χα+119 σ.: , Φωτοτ.Ανατύπωση της 1η έκδ.: Εν Λειψία, εκ του Τυπογραφείου «Η Ένωσις», 1894. Στο ίδιο βιβλίο και το έργο του αυτού συγγραφέα: Τα τραγούδια της πατρίδος μου. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παντρολοήματα στην Κρήτη στα μέσα του εικοστού αιώνα: by Αποστολάκης, Γεώργιος Ευάγ. Publication: Ηράκλειο: Δετοράκης, Γ., 1996 . 255 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γνωριμία μας με την Χαλκιδική: by Κυπαρίσσης, Β. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί, 1976 . 144 σ. , Περιέχει σφραγίδα "Χαρ. Π. Κοντός". Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καύσεις νεκρών απ' τη νεολιθική εποχή στη Θεσσαλία. by Γαλλής, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1982 . 206+32 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"ΤΆντέτια μας": by Πανταζόπουλος, Δημήτριος Α. Publication: Αλεξάνδρεια Ημαθίας: χ.ε., 2011 . 415 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία, τα ήθη και εθίματα και η ζωή των Ποντίων Καλλιθιωτών [Ελασσόνας]. by Αμανατίδης, Παύλος Ι. Publication: Λάρισα: χ.ε., 2012 . 78 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha