Ανέκδοτα έγγραφα της Θάσου αναφερόμενα στο έθιμο του "παλληκαριάτικου" και "κοριτσιάτικου" / by Χιόνης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 12 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 14 (1974) 139-150 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήθη και χαρακτήρες. Λόκοβα.   Publication: Αθήνα: Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος, 1921 . 2 σ. , ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ. Το πρωτότυπο έχει πολλές φθορές. Μη αναγνώσιμο. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά έθιμα:   Publication: Αθήνα: Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος, 1921 . 3 σ.: , ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ. ο πρωτότυπο έχει πολλές φθορές. Μη αναγνώσιμο. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά έθιμα:   Publication: Αθήνα: Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος, 1921 . 1 σ. , ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ. Το πρωτότυπο έχει πολλές φθορές. Μη αναγνώσιμο. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρωτοχρονιάτικες μεταμφιέσεις των εφήβων: by Χατζής, Φιλήμων Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 14 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 579-592. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εαρινά έθιμα λαϊκής λατρείας από την περιοχήν Σερρών by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 10 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ. 11-20 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηπειρωτικαί θρησκευτικαί πανηγύρεις by Γκιζέλης, Γρηγόριος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 12 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ. 21-33 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δράκος: by Καραπατάκης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 45 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ. 79-124 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταμφιέσεις δωδεκαημέρου εις τον βορειοελλαδικόν χώρον by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 14 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 13-27 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί δρακόντων by Βερνίκος, Νικόλαος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 15 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 29-44 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά δρώμενα στην ύστατη ώρα by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 13 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 113-126 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κλήδωνα στην περιοχή Γρεβενών by Καραπατάκης, Κώστας Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 19 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 167-186 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γιάγιαννος στη Λίτσιστα του Ορτάκιοι της Αδριανούπολης by Καραπατάκης, Κώστας Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 8 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 187-195 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμοιβαία επίδραση θρακικών εθίμων και θρακικής ενδυμασίας by Καρασταμάτη, Ελένη Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 6 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 197-203 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρόκες και σφοντύλια στο βορειο ελλαδικό χώρο by Κεφαλάς, Κώστας Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 12 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 205-217 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Αράπ'δις" της Νικήσιανης στο πλαίσιο των μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου by Παραφεντίδου, Αλεξάνδρα Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 9 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 383-392 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συρρακιώτικος γάμος στα κεφαλοχώρια της Ηπείρου by Φωτιάδου, Ερμηνεία Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 8 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 511-519 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θρακιώτικος γάμος by Ψάλτης, Ελευθέριος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 7 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 521-527 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΤΆναστενάρια και τα ερμηνευτικά τους προβλήματα by Γκιζέλης, Γρηγόριος Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 12 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 171-183 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευνα γύρω από την γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά by Γουήλ-Μπαδιεριτάκη, Άννα Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 12 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 185-197 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha