Πεπραγμένα του έτους 1975.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1976 . 21 σ. , Τόμος 16 (1976) 415-435 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1976.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1977 . 22 σ. , Τόμος 17 (1977) 479-500 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1977.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1978 . 17 σ. , Τόμος 18 (1978) 341-357 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1979.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1980 . 19 σ. , Τόμος 20 (1980) 557-575 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1983   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1984 . 20 σ. , Τόμος 24 (1984) 329-348 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 7 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 25 (1985-86) 415-421 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1983   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1986 . 15 σ. , Τόμος 25 (1985-86) 425-439 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1984   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1986 . 22 σ. , Τόμος 25 (1985-86) 440-461 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα έτους 1985   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1986 . 16 σ. , Τόμος 25 (1985-86) 462-477 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρίστος Ευαγγέλου Λαμπρινός [νεκρολογία] / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 3 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 26 (1987-88) Θ΄-ια΄ Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Ιωάννης Κωνσταντινίδης : νεκρολογία / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 2 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 26 (1987-88) ιε΄-ιστ΄ Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1986   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1988 . 25 σ. , Τόμος 26 (1987-88) 411-425 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1987   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1988 . 22 σ. , Τόμος 26 (1987-88) 426-447 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1988   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1990 . 21 σ. , Τόμος 27 (1989-90) 459-479 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1989   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1990 . 17 σ. , Τόμος 27 (1989-90) 480-497 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1990   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1992 . 20 σ. , Τόμος 28 (1991-92) 543-562 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1991   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1992 . 20 σ. , Τόμος 28 (1991-92) 563-586 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1992.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1994 . 18 σ. , Τόμος 29 (1994) 431-448 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1993.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1994 . 26 σ. , Τόμος 29 (1994) 449-474 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα του έτους 1994   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1996 . 22 σ. , Τόμος 30 (1995-1996) 377-398 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha