Τα γεωγραφικά στοιχεία στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου: by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991 . 110 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολαί προς τινας εν διαφόροις περιστάσεσι. Τόμ.Α-Β. by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1835 . 2 τ. , Οι τομοι Α-Β είναι μαζί δεμένοι. Τόμ.Α: σ. 4 χ.α.+2 λ+2 χ.α.+256. Τόμ. Β: σ. 351. Σφραγίδα ανάγλυφη ««Βιβλιοθήκη της εν Αλεξανδρεία Ελληναιγυπτιακής Κοινότητος». τον τομ. Β υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". βιβλιογραφία : Γκίνης-Μέξας Α/2488. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απόστολος Γ. Κωνσταντινίδης: by Τσαγκαράδας, Κώστας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1950 . 40+(15) σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο Παπαδιαμάντης μέσα από το έργο του: by Χαλβατζάκης, Μανώλης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1960 . 195 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1960 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο Παλαμάς πατριδολάτρης: by Αποστολάτου, Στάμω Publication: Cairo: χ.ε., 1940 . 71 σ.: , Αμφιβολία στη χρονολόγηση του βιβλίου. Βλ. Ε. Μιχαηλίδη, Βιβλιογραφία των Ελλήνων Αιγυπτιωτών (1853-1966). | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1940 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Notice sur les opérations de la Croix-Rouge Grecque:   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1898 . 47 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1898 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
΄Υθλοι και πράγματα. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1893 . 257 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφργ. «Λ. Χατζηλουκάς...Αθήναι». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1893 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
1821: by Perilla, Fortunato Publication: Αθήνα: Éditions Perilla, 1949 . 37+34 φ.+(5) σ.: , Στη σ. 5 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1949 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ροβέρτος Σούμαν: by Παππά, Αθήνα Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1961 . 153 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Κωστής Παλαμάς: by Βουτιερίδης, Ηλίας Π. Publication: Αθήνα: Ζηκάκης, Μιχαήλ, 1923 . 49 σ. , Στη σ. 1 σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξάνδρεια Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμίαι Σολομώντος. by Σολομών, Βασιλεύς των Εβραίων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1932 . 223 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα « Εκκλησιαστικός Φάρος 1908-1932 Πάνταινος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο Ρόδιος ποιητής Κ. Ν. Κωνσταντινίδης. by Παπανδρέου, Α.Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1932 . 48 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Άπαντα Χριστοφόρου Β΄ Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Τόμος Α΄. by Χριστόφορος Β΄, Πατριάρχης Αλεξανδρείας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχείον Αλεξάνδρειας, 1960 . 222 σ.: , Τόμος 1ος | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διονύσιος Σολωμός: by Σολωμός, Διονύσιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Panafrican Anglo-Hellenic Editions, . 47 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Costis Palamas: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σεράπιον, 1938 . 55 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στο Παλαμικό έργο. by Καραντώνης, Αντρέας Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Εστίας, 1929 . 56 σ. , Σφραγίδες:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ (1572-1594). by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αθήνα: Κτενάς, Ανδρέας και Οικονόμου, Σ., 1870 . ψδ΄+218 σ.; , Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον Ο Φοίνιξ Π. Σαράντη εν Αλεξανδρεία». Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ζωή και το έργο του Νίκου Νικολαΐδη. by Καρακάσης, Σταύρος Publication: Αθήνα: Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας, 1953 . (2)+200 σ.: , Στη σ. (1. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρος Μάγνης. by Βρισιμιτζάκης, Γιώργος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1918 . 47 σ. , Έκδοση Απουανών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασίλης Μιχαηλίδης: by Λεύκης, Γιάννης Publication: Κύπρος: Κυριακίδη, Θ. Γ., 1937 . 72 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha