Κλείς πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων ήτοι ευρετήριον πάντων των συγγραμμάτων των θείων ημών πατέρων, διδασκάλων και συγγραφέων των περιεχομένων εν τη εν Παρισίοις εκδοθείση πατρολογία εις τόμους εκατόν εξήκοντα και ένα (1857-1866) υπό Μιγνίου .... by Δωρόθεος Σχολάριος Publication: Αθήνα: Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων (ΚΕ.Π.ΠΕ.), 1997 . XIV+μζ΄+608 σ. , Διατίθεται και το πρωτότυπο μόνο σε ψηφιακή μορφή Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως οι περί ιερωσύνης λόγοι / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Τύποις Νικόλαος Ρουσόπουλος, 1867 . Κδ+200 σ. , Μέρος Α' περιέχον την εισαγωγήν και τον Α' λόγον Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les homelies de S. Jean Chrysostome au peuple d' Antioche / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Paris: André Pralard, 1673 . 22χ.α.+404 σ.: Date:1673 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha