Οι υφολογικές επιλογές του Γρηγορίου Παλαμά στις Ομιλίες του. Διδακτορική Διατριβή. by Κούκουρα, Δήμητρα Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1986 . 180 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Paulus.Sein Leben und seine Briefe by Holzner, Joseph Publication: Freiburg: Herder und Co., 1939 . xiii+501 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατερική ανθολογία ήτοι εκλεκταί περικοπαί εξ έργων ελλήνων πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων. ΄.Ηθικά, πρακτικά, ασκητικά, γεροντικά αποφθέγματα. by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Κλουκίνας, Σ.Ν., . 284 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική Πατρολογία = by Migne, Jacques Paul Publication: Αθήνα: Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων (ΚΕ.Π.ΠΕ.), 1987 . 161 τ.; , Λείπουν οι τόμοι: 89 και 137. 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (156), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Κλείς πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων ήτοι ευρετήριον πάντων των συγγραμμάτων των θείων ημών πατέρων, διδασκάλων και συγγραφέων των περιεχομένων εν τη εν Παρισίοις εκδοθείση πατρολογία εις τόμους εκατόν εξήκοντα και ένα (1857-1866) υπό Μιγνίου .... by Δωρόθεος Σχολάριος Publication: Αθήνα: Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων (ΚΕ.Π.ΠΕ.), 1997 . XIV+μζ΄+608 σ. , Διατίθεται και το πρωτότυπο μόνο σε ψηφιακή μορφή Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athanasiana: by Αθανάσιος ο Μέγας Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 1962 . 37+101 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως οι περί ιερωσύνης λόγοι / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Τύποις Νικόλαος Ρουσόπουλος, 1867 . Κδ+200 σ. , Μέρος Α' περιέχον την εισαγωγήν και τον Α' λόγον Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί κενοδοξίας και ανατροφής των τέκνων.(«Περί κενοδοξίας·καί όπως δεί τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα»). by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1947 . 54 σ. , Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι περί Ιερωσύνης: by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 116 σ. , Μαζί με άλλο δεμένο. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί κενοδοξίας και όπως δεί τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα.(Παιδαγωγικά): by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 102 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι περί Ιερωσύνης λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Εκδόσεις της «Εκκλησίας», 1958 . 176 σ. , Στη σελίδα τίτλου: Αφιέρωση του Μεταφραστή. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εκλογαί εξ αρχαίου χειρογράφου εκδιδόμεναι. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1912 . 47 σ.: Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιγνάτιος Αντιοχείας. by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 109 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ποιητικόν έργον Γρηγορίου του Ναζιανζηνού. by Φυτράκης, Ανδρέας Ιωάν. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1968 . 55 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τα ευρισκόμενα πάντα : by Καπλανίδης, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Ανδρέας Κτενάς, 1900 . ρη΄+vi+110 σ.; , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα στον Στέφανο Δραγούμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques=Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφέλοιντο λόγων. by Βασίλειος ο Μέγας Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1935 . 75 σ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εξομολογήσεις. by Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 2 τ. , Τόμ. Α΄, σ. ιστ΄+192, 3η έκδοση. Τόμ.Β΄, σ. 200, 4η έκδοση. Τόμοι Α και Β μαζί δεμένοι. Στη σ. ε΄ υπάρχει αφιέρωση του Αρχιμανδρίτη Ευθύμιου Ελευθεριάδη. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η πολιτεία του Θεού=De civitate Dei. by Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος Publication: Αθήνα: χ.ε., . 4 τ. , Τόμ.Α΄: Βιβλία Ι-V, σ, ιστ΄-340. Στη σ. α΄ αφιέρωση του Αρχιμανδρίτη Ευθύμιου Ελευθεριάδη. Τόμ.Β΄: Βιβλία VI-ΧΙΙ, σ. (6)+387. Τόμ.Γ΄: Βιβλία ΧΙΙ-XVIII, σ. viii+381. Τόμ.Δ΄: Βιβλία ΧΙΧ-ΧΧΙΙ, σ.viii+326. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: No items available:

Actions: Add to cart
The Apostolic fathers. by Lake, Kirsopp Publication: Cambridge, London: Harvard University Press, 1975 . 2 τ. , Ο τομος 2 εκδόθηκε το 1976 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The letters=Επιστολαί. by Βασίλειος ο Μέγας Publication: Cambridge, London: Harvard University Press, 1961 . 4 τ.; , Οι τομ.2, 3, εκδ. 1962. Ο τομ. 4, εκδ. 1961. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha