Apologie de David. by Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων Publication: Paris: Édition du CERF, 1977 . 212 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ι. Κατά Μανιχαίων διάλογος Ι. προς τους διαβαλλόντας τας Αγίας εικόνας λόγοι τρεις. [Κείμενο και μεταγραφή του στη νεοελληνική] by Ιωάννης, ο Δαμασκηνός Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1988 . 461 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
John Chrysostom as apologist. by Schatkin, Margaret Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1987 . 299 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπόσιον Πατέρων: by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 119 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πηγή ζωής ήγουν λόγοι των Θεοφόρων πατέρων Αντωνίου του Μεγάλου, Μακαρίου του Αιγυπτίου, Μάρκου του Ασκητού, διαδόχου επισκόπου Φωτικής, Ιωάννου Κλίμακος κ.λ.π. εξηγημένοι το κατά δύναμη από την αρχαία ελληνική γλώσσα στη σημερινή για ωφέλεια και για πνευματική αγαλλίαση των Χριστιανών. by Κόντογλου, Φώτης Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1951 . 128 σ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος Ευεργετινός περιέχων διηγήματα των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών εκ του Παλαιού Ευεργετινού, μεταφρασθέντα εις την απλήν διάλεκτον....σύν αυτοίς και έτερα διηγήματα συγχρόνων Πατέρων ... by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Βέροια: Σχοινάς, Σωτήριος Ν., 1951 . 80 σ. , Στη σ. 2 αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών συνερανισθείσα παρά των Αγίων και θεοφόρων πατέρων...Τόμος Β΄.   Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1958 . 6 χ.α.+321 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεννάδιος Σχολάριος by Διώτης, Ιωάννης, Πρωτοπρευβύτερος Publication: Αθήνα: Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων (ΚΕ.Π.ΠΕ.), 2010 . 4 τ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Μορφές από τον τέταρτον αιώνα μ.Χ.: by Στασινόπουλος, Μιχάλης Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη Σχολής Μωραίτη, 1972 . 308 σ. ; 21x14 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδαχή των δώδεκα Αποστόλων=The didache, or teaching of the twelve Apostles. by Lake, Kirsopp Publication: Χ.τ.: Harvard University Press, 1975 . 31 σ. , Τόμος Α, σ.305-333 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποιμήν=The shepherd. by Ερμάς Publication: Χ.τ.: Harvard University Press, 1976 . 305 σ. , Τόμος Β, σ.1-305 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαρτύριον του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης=The martyrdom of St. Polycarp, Bischop of Smyrna. by Lake, Kirsopp Publication: Χ.τ.: Harvard University Press, 1976 . 36 σ. , Τόμος Β, σ.309-345 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολή προς Διόγνητον=The epistle to Diognetus. by Lake, Kirsopp Publication: Χ.τ.: Harvard University Press, 1976 . 30 σ. , Τόμος Β, σ.349-379 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Adress to young man on reading greek literature=Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφέλοιντο λόγων. by Βασίλειος ο Μέγας Publication: Χ.τ.: Harvard University Press, 1961 . 62 σ. , Τόμος Δ΄ σ.363-415 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Δαμασκηνού λόγοι ανέκδοτοι. by Ιωάννης, ο Δαμασκηνός Publication: Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1914 . 50 σ. , Τόμος ΙΓ (1914) Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les homelies de S. Jean Chrysostome au peuple d' Antioche / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Paris: André Pralard, 1673 . 22χ.α.+404 σ.: Date:1673 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Τόμος Πρώτος Χρυσοπηγή καλούμενος. Εν ω περιέχονται η εξήγησις και διασάφησις της Κοσμογενέσεως του Προφήτου Μωυσέως μεταφρασθείς εις την καθ'ημάς απλουστέραν Διάλεκτον παρά του ταπεινού Ιερομονάχου και Αποστολικού Ιεροκήρυκος Ιωάννου του εκ της Λίνδου, Και νυν πρώτο τύποις εκδοθείς σπουδή τε και συνδρομή του πανιερωτάτου, και σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου αγίου Σμύρνης Κυρίου Κυρίου Προκοπίου, και των ευγεστάτων και φιλοχρίστων Αρχόντων Της περιφήμου και θεοστηρίκτου ταύτης μεγαλοπόλεως Σμύρνης προς κοινήν των απανταχού ορθοδόξων ωφέλειαν / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Ενετίησιν: Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, 1786 . (2)+ζ΄+(1)+501 σ.: , Στο φ.1 χ.α. της αρχής χφ.σημειώματα. Βιβλιογραφία : Πλαστήρας /127. Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1786 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπ.Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα.... by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Venezia: Pitteri, Francesco, 1741 . Φ1χα+ΧΧ+328+li++100 σ.: , Τόμος 14ος | Βιβλιογραφία : Πλαστήρας /50. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1741 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha