Ξενικές επιδράσεις στην ελληνική γλώσσα / by Μαρινόπουλος, Ευάγγελος Χ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1995 . 325 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Vokalismus der griechischen Lehnwörter im Τürkischen / by Συμεωνίδης, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976 . 143 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά στοιχεία της βουλγαρικής γλώσσης: by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1952 . 68 σ. , Τόμος ΙΖ' (1952) 33-100 | Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθηνά : εισαγωγή εις τας κλασσικάς σπουδάς / by Gow, James, 1854-1923 Publication: Αθήνα Ελευθερουδάκης, 1930 . 447 σ.: 17x13 εκ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κλασική παράδοση : by Highet, Gilbert Publication: Αθήνα : ΜΙΕΤ, 1988 . 983 σ. ; , Τίτλος πρωτοτύπου: The classical tradition: greek and roman influences on western literature. New York , London: Oxford University Press, 1978. 22x15 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανακάλυψη του πνεύματος : Ελληνικές ρίζες της ευρωπαϊκής σκέψης / by Snell, Bruno Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 . 492 σ. ; 22x15εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Στωική φιλοσοφία στη Θεολογία του Μ. Βασιλείου: by Παναγόπουλος, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 2009 . 351 σ. ; 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aux origines de la philosophie européenne: by Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος Publication: Paris: Le Point Philosophique, 1992 . 674 σ. ; 24x17 εκ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha